Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vi utökar strålningsteamet i Japan

Artikel - 4 april, 2011
Vårt team i Japan fortsätter strålningsmätningarna utanför evakueringszonen kring kärnkraftverket i Fukushima. Ett andra team med strålningsexperter har anlänt till platsen för att utreda hälsorisker för befolkningen och stråltesta bland annat mjölk och grönsaker. Förra veckan uppmanade vi Japans regering att låta evakuera förorenade områden utanför de officiella evakueringszonen. Strålningsteamet kunde nämligen bekräfta att myndigheternas strålningsdata för staden Iitate stämde, och att det kan räcka med några dagars vistelse där för att uppnå en exponering som motsvarar vad som normalt är tillåtet under ett år.

Rianne Teule, strålningsexpert på Greenpeace International
© Greenpeace/ Christian Åslund

"Mer än tre veckor har gått sedan tsunamin härjade på Fukushimas kärnkraftverk, men de officiella uttalandena om strålrisken fortsätter att vara sporadiska och motsägelsefulla, vilket gör lokalbefolkningen osäker och utsätter dem för risk. Vi hoppas kunna ge en oberoende analys och tydliga råd den drabbade befolkningen”, säger

"Det är avgörande för folket här att de får information och att deras åsikter förs fram.
Det kommer att göra det svårare för operatörerna, regeringen och den internationella kärnkraftsindustrin att bagatellisera konsekvenserna av katastrofen. De ansvariga för krisen måste ta ansvar för att skydda den drabbade befolkningen, och för att säkerställa att människor blir ordentligt kompenserade för de skador de har drabbats av ".

"Människors liv och hälsa måste sättas i första rummet, oavsett var man hittar kontaminering. Om strålningen utgör en allvarlig risk för befolkningen, måste människor skyddas och evakueras. "

"Kärnkraften har ingen plats i ett modernt och säkert energisystem. Japan måste ta förra veckans uttalande om att göra förnybara energikällor till en central del av återuppbyggnaden vidare och åta sig en framtid baserad på energieffektivitet och förnybar energi."

Kontrollrummet för enhet 1 i kärnkraftverket i Fukushima. © TEPCO

Kampen för att täppa igen läckaget av kraftigt kontaminerat vatten fortsätter

- TEPCO (Toky Electric Power Company) har hittills försökt med betong, polymerer, sågspån och strimlat tidningspapper för att plugga igen en läcka i ett hål nära kallvattensintaget i reaktor 2 men trots alla försök fortsätter läckan. Vattnet i hålet har bekräftats innehålla strålningsdoser på över 1000 mSv/h vid ytan.

- Vattennivån i turbinbyggnaden i reaktor 4 rapporteras ha sjunkit trots att ingen pumpning utförts. Det tyder på att det finns en till läcka.

- Regeringen uppger att läckagen inte helt kan stoppas innan den ordinarie kylningen av reaktorerna återupptagits, vilket kan ta månader.

- TEPCO utreder just nu hur läckaget från reaktor 2 sprids genom att tillsätta spårämnen (tvättmedel) i vattnet. En mer grundlig undersökning är absolut nödvändigt.

- TEPCO överväger att bygga improviserade barriärer för att blockera vattnet från att lämna kallvattensintaget i reaktor 2 och/eller att helt stänga området genom att placera två vågbrytare framför anläggningen. Regeringen funderar också fortfarande på att bygga en enorm paviljong runt anläggningarna för att förhindra att luftburna radioaktiva utsläpp från att fortsätta spridas.

Kontaminering

Tester visar att svampar från Fukushima innehåller radioaktiva doser över lagstadgade gränsvärden.

Den europeiska kommittén för strålningsrisker har gjort en bedömning av hälsoeffekter av Fukushima-olyckan. Bedömningen baseras på ECRRs riskmodell som försöker ta hänsyn till indikationer från vetenskaplig forskning som föreslår att förtäring och inandning av radioaktiva ämnen är mer riskfylda än vad normala riskmodeller utgår ifrån. Enligt ECRR kan kontamineringen från Fukushima orsaka 200 000 cancerfall bland de 3 miljoner människor som bor inom 100 kilometers avstånd från anläggningen och ytterligare 200 000 bland de 7 miljoner som bor på 100-200 kilometers avstånd från anläggningen under de närmsta 50 åren. Bedömningen är ett första försök att kvantifiera hur människor kommer att drabbas.


View Map of Radiation Measurements by Greenpeace team in a larger map

Ämnen