Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fråga till Sveriges partiledare om GMO

Sida - 7 september, 2006
Greenpeace har inför valet frågat partiledarna: "Kommer du och ditt parti i regeringsställning att förbjuda genmodifierade organismer (GMO) som innebär miljö- och hälsorisker?"

Greenpeaceaktivister märker tåg på väg med GMO-majs till Tjeckien.

Hej!
Nyligen berättades att ett genmodifierat gräs har spritt sig okontrollerat och detta innan att det ens har godkänts. Resistensgenen har spridit sig flera kilometer från försöksodlingar. Tidigare kunde man läsa i Jordbruksaktuellt att odlare av genmodifierad Bt-bomull i Kina nu använder lika mycket bekämpningsmedel som i konventionell odling. Detta på grund av skadegörare som bomullen inte är resistent mot.

Nej, GMO är definitivt inte den utlovade lösningen på jordbrukets problem. Tvärtom tar man stora risker med vår miljö för att några enstaka kemiföretag ska kunna sälja sina bekämpningsmedel. Men det finns ljus i tunneln!

För inte så länge sedan publicerades nyheten om att det polska parlamentet vill förbjuda GMO-foder. Det krävs fortfarande några formella saker innan det träder i kraft men sannolikheten att det går igenom är ändå ganska stor i ett land som hittills har förbjudit alla GMO grödor för odling och import. Som parentes kan nämnas att GMO-foder används i Sverige sedan årsskiftet, tack vare kött- och charkföretagen, Swedish Meats och Lantmännen.

Det är EU som bestämmer vilka GMO som ska godkännas och tillståndet gäller hela EU. Men medlemsländerna har faktiskt en möjlighet att säga nej till GMO som innebär risker för miljön eller människors hälsa, och det både enligt det s.k. Cartagena Protokollet om Biosäkerhet och enligt EU:s lagstiftning. Många EU-länder är skeptiska till GMO och tillämpar försiktighetsprincipen. Sju länder har infört nationella förbud mot vissa GMO som innebär miljö och hälsorisker.

Sverige har inte utnyttjat den möjligheten.

Är det inte dags att följa den vilja som uttrycks både av svenska bönder och konsumenter? Sverige behöver inte ens sticka ut hakan eftersom andra länder ligger före i en utveckling som kanske kommer att öka i takt med mer vetenskapliga bevis om att GMO är instabila, oförutsägbara och rent ut sagt farliga för miljön.

Kommer du och ditt parti i regeringsställning att förbjuda genmodifierade organismer (GMO) som innebär miljö och hälsorisker?

Med vänliga hälsningar,

Kathleen McCaughey
GMO-talesperson
Greenpeace


VÄNSTERPARTIET:

Svar från Vänsterpartiet gällande GMO

Hej Kathleen,
Tack för frågorna om GMO. Här kommer svar på hur vänsterpartiet ser på dessa frågor. Översänder detta på uppdrag av Lars Ohly.

Frågan gäller om vi i regeringsställning kommer att förbjuda genmodifierade organismer (GMO) som innebär miljö och hälsorisker.

Ja, vår kritiska hållning till GMO kvarstår. Vi vill ha ett totalstopp för utsläpp av GMO i Sverige tills vi har större kunskap om vilka konsekvenser dessa ger i vårt ekosystem. Vi menar att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Som övergripande mål verkar vi för att EU ska bli en GMO fri zon.

Vi vill ha krav på att varor som innehåller GMO ska märkas och innehållsdeklareras för att kunna spåra källan. Genom detta ges också möjlighet till utkrävande av ansvar och en möjlighet för konsumenter att välja bort livsmedel som innehåller genmanipulerade råvaror. Vi arbetar för att ansvarsfrågan gällande GMO blir skarpt och tydligt.

Vi har i förhandlingar i våras agerat för ett 0- tolerans värde för inblandning av GMO i ekologiskt producerade och märkta livsmedel som nu förhandlas på EU nivå. Det finns krafter inom EU som vill tillåta inblandning av GMO produkter i ekologiska livsmedel vilket vi menar skulle vara katastrofalt både för konsumeternas möjlighet att välja bort GMO och för möjligheten att bevara ett renodlat ekologiskt lantbruk i framtiden.

Vi är kritiska till att regeringen i EU:s rådsförhandlingar gällande möjligheten för enskilda MS att  hindra import av GMO, lade ner sin röst. Bifogar nedan för kännedom vår motion om GMO och en fråga till Miljöministern angående Sveriges nedlagda röst i EU förhandlingarna.

Hoppas att detta besvarar din fråga på ett någorlunda heltäckande sätt!

Vänlig hälsning

Jenny Fors
Politisk sekreterare miljö- och jordbruksutskottet
Vänsterpartiets Riksdagskansli
08 - 786 54 51, 070 - 513 77 64

REPLIK FRÅN GREENPEACE:

Hej Jenny,
Tack för svaret! Jag har några följdfrågor. När ni säger att ni vill ha ett totalstopp för utsläpp av GMO i Sverige, menar ni även fältförsök eller enbart kommersiell odling?

När ni säger att ni vill att varor som innehåller GMO ska märkas, ska jag anta att ni menar animalieprodukter, som kommer från djur uppfödda på GMO? Eftersom det redan finns lagstiftning om märkning av produkter som innehåller GMO.

Till slut undrar jag hur viktigt frågan om att införa förbud i Sverige mot vissa GMO eller åtminstone att få den kommande regeringen att rösta emot godkännande av GMO på EU nivå är i förhandlingarna med regeringen?

Med vänliga hälsningar,
Kathleen McCaughey


SOCIALDEMOKRATERNA:

Hej,
här kommer svar från socialdemokraterna på Greenpeace enkätfrågor.

För oss är det viktigt att konsumenterna kan göra medvetna val och fritt kan välja mellan konventionella produkter och GMO-produkter.  Den svenska regeringen har därför drivit på för att vi inom EU ska ha ett robust regelverk för GMO som sätter säkerheten för människor, djur och miljö i främsta rummet och ställer tydliga krav på märkning och spårbarhet för GMO-produkter.

Vänliga hälsningar
______________________________________

Monica Lövström
Politisk sakkunnig
Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet

(Brevet är kortat, då socialdemokraterna svarade på flera frågor i ett brev)


MILJÖPARTIET:

Hej Kathleen!
Vi vill förbjuda GMO-användning, eftersom vi tror att det innebär risker för miljön. Det är också ett problem när ett fåtal stora företag äger rättigheterna till de grödor som blir vår mat. Det finns många risker med GMO. Vi kommer definitivt att arbeta för en mer restriktiv GMO-politik, där förbud förstås är det allra bästa sättet att hindra spridning. I vårt valmanifest, som är våra prioriterade frågor inför valet, står "Svenska åkrar och butikshyllor ska vara fria från genmodifierade grödor. "

Vänliga hälsningar,
Maria Wetterstrand

REPLIK FRÅN GREENPEACE:

Hej Maria,
Jag har funderat på ditt svar och har en följdfråga. Sveriges regering har varit otroligt positiv till GMO i EU sammanhang och konsekvent röstat för godkännande av nya GMO osv. trots att svenska konsumenter är mycket tveksamma till GMO. Om miljöpartiet hamnar i regeringsställning eller blir stödparti igen, vad är det som säger att ni kommer att prioritera GMO den här gången? Hur viktigt kommer frågan om att införa förbud i Sverige mot vissa GMO (eller åtminstone att få den kommande regeringen att rösta emot godkännande av GMO på EU- nivå) att vara i eventuella förhandlingar med regeringen?

Med vänliga hälsningar,
Kathleen McCaughey


CENTERPARTIET:

Centerpartiet ser såväl stor potential, som stora risker i genteknik.Gentekniken är, rätt nyttjad, till stor nytta inom jordbruk och livsmedelsproduktion liksom inom medicin och miljövård. Utvecklingen går mycket snabbt och nya tillämpningar och produkter presenteras ständigt.

Riskerna kan vara mycket långsiktiga och svåra att i tid upptäcka om de blir verklighet. När en genmodifierad organism väl har spridits i naturen kan den inte återkallas. Gentekniken måste därför omgärdas av ständig vaksamhet, en öppen och bred samhällsdebatt och tydliga gränser för vad som är tillåtet, som skyddar människan och miljön.

Tillämpningen av genteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion är omdiskuterad och väcker starka reaktioner hos såväl konsumenter som producenter. Det ligger en utmaning i att samtidigt utveckla ny teknik och att ta fram ett regelverk som ger säkerhet för miljön och trygghet för människorna. Försiktighetsprincipen måste alltid tillämpas. Ansvar vid miljöskada måste tillämpas även när det gäller genteknik.

Centerpartiet ser en positiv möjlighet i genmodifierade grödor, och vill därför inte ha ett förbud. Då många konsumenter kan känna oro inför GMO vill vi se krav på tydlig märkning av livsmedel som framställts direkt eller indirekt av genmodifierat foder.

Vänligen
Maud Olofsson

REPLIK FRÅN GREENPEACE:

Hej Maud,

Tack för ditt svar! Det glädjer mig att Centerpartiet inser att spridningen av GMO i naturen kan innebära stora, långsiktiga och oåterkalliga risker. Det glädjer mig också att ni vill ha en tydlig märkning av livsmedel som framställs direkt eller indirekt med genmodifierat foder.

Jag har två följdfrågor till dig. Centerpartiet vill inte ha ett förbud mot GMO. Sju länder i EU har infört förbud mot vissa GMO. Tydligen är länderna av den uppfattningen att dessa GMO innebär miljö- eller hälsorisker. Menar du att Centerpartiet inte skulle kunna tänka sig att införa förbud ens mot dessa GMO?

Min andra fråga handlar om märkning av livsmedel. När jag träffade dig på LRF:s årstämma i Piteå i våras sade du att du tyckte att näringslivet borde lösa problemet med märkningen av animalieprodukter framställda med GMO-foder. Ställer sig Centerpartiet positivt till lagstagdad märkningsplikt?

Med vänliga hälsningar,
Kathleen McCaughey
Greenpeace


MODERATERNA:

Tack för ditt mail, Fredrik Reinfeldt har bett mig svara på det.

Vad gäller GMO har vi moderater en i grunden positiv inställning. Det betyder inte att det skall vara fritt fram för odling av GMO grödor eller för annan användning.

EU har enats om en gemensam procedur för godkännande av GMO grödor. Först efter en vetenskaplig utvärdering av risk och nytta kan den godkännas. Själva beslutet fattas dock av medlemsländernas ministrar.

Vi har inte funnit anledning att ifrågasätta de bedömningar som görs inför ministermötena. Detta utesluter inte att vi någon gång kan komma till annan ståndpunkt

Hälsningar
Bo Genfors