Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Göran Persson visar brist på kunskap om GMO

Sida - 29 augusti, 2006
Göran Persson och socialdemokraterna tror på möjligheterna med GMO. Frågan är hur mycket kunskap statsministern och regeringen verkligen har i frågan. I ring P1 den 21 augusti gjorde Persson flera felaktiga uttalanden om GMO. Socialdemokraterna skulle göra klokt i att läsa på om GMO innan de bestämmer sig för att vara positiva och ställa till det för Sveriges bönder, konsumenter och miljön.

Göran Persson tar emot skrivelse från Greenpeace Patrik Eriksson utanför Länsstyrelsen i Luleå

Statsministern säger: Om vi tittar på Sveriges bönder så är det ju allt fler av dem som använder GMO-grödor. Och det väger de naturligtvis emot kundernas reaktion, därför att kunderna, när vi går i butikerna och handlar, funderar på vilken mat vi köper.

Greenpeace svarar: Det finns ingen kommersiell odling av GMO i Sverige, bara enstaka försöksodlingar. Det finns ingen GMO-mat i svenska butiker. Menar Göran Persson genmodifierat foder? Det stämmer att några grisbönder har börjat använda genmodifierat foder till sina djur sedan årsskiftet - men väldigt få enligt både Swedish Meats och Lantmännen, som inte har lyckats sälja de 3000 ton som de importerade i fjol.

Statsministern säger: Jag tror att det är så att det nog kommer att visa sig på sikt att vi får bättre skördar och större skördar och det kan ske utan att man äventyrar den biologiska mångfalden.

Greenpeace svarar: Det har aldrig bevisats att GMO ger bättre eller större skördar. Det är kemiföretagens löften till bönderna, särskilt i fattiga länder. Men i vissa fall, som till exempel när det gäller Bt-bomull i Indien, har det blivit tvärtom - mindre skördar som i många fall har lett till att bönderna begått självmord eftersom de blivit ruinerade. GMO grödorna är nämligen tre gånger så dyra som de vanliga sorterna.

Den mest omfattande studie om GMO och den biologiska mångfalden som gjorts, från Royal Society i Storbritannien, visar att den biologiska mångfalden påverkas negativt av GMO-odlingar.

Statsministern säger: Vi tror på möjligheten att utveckla med hjälp av vetenskapliga metoder. Och vi tror att där också finns många av svaren på de gåtor som fortfarande är olösta. Det finns kanske också möjligheter att råda brist på en del av världens svält och kanske också, i framtiden, på världens energiproduktion. Vi är i grunden positiva.

Greenpeace svarar: GMO är inte lösningen på svälten. Det produceras redan idag 1,5 gånger mer mat på jorden än vad som krävs för att tillgodose hela världens behov. Världssvälten finns inte på grund av brist på mat utan på grund av en ojämn fördelning av makt och resurser. Eftersom gengrödorna ligger i händerna på några enstaka kemiföretag som äger patent på grödorna, kan svälten snarare förvärras. Istället för att ta utsäde ur sparad skörd som man gjort i åratal tvingas bönder att köpa utsäde från år till år. På så sätt äventyras livsmedelssäkerheten för framtida generationer. Dessutom är majoriteten av de kommersiella GMO-grödorna avsedd för export som djurfoder till rika länder. Det innebär att länder som till exempel Argentina överger inhemsk livsmedelsproduktion och istället odlar exportgrödor.

Statsministern säger: Jag förutsätter att här sker en vetenskaplig bedömning som är av det slaget att man kan lita på den.

Greenpeace svarar: Tyvärr är det inte mycket med den vetenskapliga bedömningen. Det är företagen själva som står för de vetenskapliga analyserna. Någon oberoende forskning finns inte. Och den europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA, köper företagens vetenskapliga analyser rakt av. Många av de forskare som sitter i EFSA har starka band till bioteknikindustrin. Hittills har myndigheten godkänt samtliga av de inkomna ansökningarna, utan att redogöra för skiljaktiga åsikter eller vetenskaplig osäkerhet. Och det är det här underlaget - som inte är offentligt och som aldrig skulle hålla för en vetenskaplig publicering - som EU-kommissionen baserar sina beslut på.

Statsministern säger: Jag kan hålla med om man ska ha bättre information till konsumenterna, det tror jag ligger i allas intressen.

Greenpeace svarar: Bra, där är vi överens.

Kathleen McCaughey
Greenpeace