Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Intervju i P1:s partiledarutfrågning med Fredrik Reinfeldt, rörande REACH, den 15 augusti 2006

Sida - 4 september, 2006

Gravida kvinnor i protest mot farliga kemikalier som påverkar fostret utanför den tyska kanslern Angela Merkels kontor. Merkel arbetade för att försvaga den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH under EU-förhandlingarna i november 2005.

Ekot: När EU-parlamentet för ett tag sedan bestämde att man skulle få använda farliga kemikalier i de fall där det finns ofarliga alternativ, då röstade de moderata representanterna emot det. Varför?

Reinfeldt: Alltså, deras beskrivning är att de röstade med den majoritet som nu försöker att hitta ett sätt att kodifiera, att lära oss skilja på vilka olika kemikalier som finns, vilket ju visar att EU är en stor framgång, där man faktiskt kan göra det, så att vi lär oss vad det är för utsläpp som kommer till naturen. Sen fanns det säkert någon enskildhet som man invände gentemot, men den stora breda majoriteten röstade ju för det, jag tycker man ska beskriva detta som en framgång, att EU faktiskt har hittat en metod att tala om vilka kemikalier det handlar om, och nästa steg blir ju då naturligtvis att ställa sig frågan hur ska begränsa utsläpp av olika kemikalier.

Ekot: Poängen är här att man röstade emot det som kallas substitutionsprincipen, det betyder alltså då att om det finns olika alternativ ska man använda det minst farliga. Och de flesta i parlamentet ville ha den principen, men inte konservativa gruppen, och inte era EU-parlamentariker. Varför tycker ni att företag ska få använda farliga kemikalier, om det finns mindre farliga alternativ?

Reinfeldt: Nej alltså, återigen, jag tror att våra Europa-parlamentarikers idé visst var att man ska kunna ersätta ett medel med ett annat, men de hade väl invändningar huruvida det verkligen var det förslaget gav upphov till, i så fall får vi gå och titta till det exakta beslutet och hur den där omröstningen genomfördes. Men det fanns en kritik i den idén, och som jag uppfattade den en ganska bred uppslutning kring den majoritetslinje som också moderaterna röstade för.

Ekot: Dom var ensamma bland de svenska parlamentarikerna om att rösta emot den här principen…

Reinfeldt: Just det, men det var väl ändå så att det var en bred majoritet i Europaparlamentet som, det kan ju vara en illustration för att…

Ekot: Det var ju så att majoriteten stödde substitutionsprincipen och era ledamöter röstade emot den. Och bland de svenska ledamöterna var ni ensamma om att rösta emot.

Reinfeldt: Okej… det är möjligt att jag dels fått denna beskrivning… det där kan man naturligtvis, eh..

Ekot: Den finns i svensk lagstiftning sedan slutet på 80-talet…

Reinfeldt: Ja alltså jag tror inte att funnits någon invändning mot substitutionsprincipen, jag tror att det varit en diskussion hur man ska tillämpa den.


LENNART DALÉUS BREV TILL FREDRIK REINFELDT:

Fredrik,

Du sade i Sveriges Radios partiledarutfrågning - a propos hur de moderata EU-parlamentarikerna röstat i den första REACH-omröstningen - "Jag tror inte att det har funnits några invändningar mot substitutionsprincipen".

Men Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic har inte bara röstat emot substitutionsprincipen, de har dessutom i tidningsartiklar sagt de inte delar "entusiasmen" för substitutionsprincipen.

Det börjar, inför avgörandets stund i EU, liksom bli dags att genom dig få ett samlat besked från Moderata Samlingspartiet: är ni som parti för substitutionsprincipen eller kommer de moderata EU-parlamentarikerna fortsätta att rösta emot?

Lennart Daléus
Generalsekreterare
Greenpeace

Taggar