Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Arbetsmetoder

Sida - 8 februari, 2015
Greenpeace är en global miljöorganisation med många strängar på lyran. Vi är förmodligen mest kända för våra aktioner och demonstrationer runt om i världen. Men för att kunna stoppa miljöförstöringen och genomföra lösningarna behöver vi arbeta på många olika plan samtidigt – allt från direktaktioner till politikermöten, forskningsrapporter och filmproduktioner.

Greenpeace arbetar med vitt skilda människor, samhällen och organisationer för att få till stånd verkliga och positiva förändringar. Vi försvarar naturen och verkar för fred genom att visa på lösningar; inte enbart "quick-fixes" eller symboliska gester utan riktiga, långsiktiga lösningar som är ekonomiskt hållbara och socialt rättvisa, både lokalt och globalt.

Eftersom de områden vi jobbar med fortsätter att utvecklas, utvecklas även vi.

Här är några av våra vanligaste arbetsmetoder:

Greenpeace internationelle generalsekreterare Kumi Naidoo samtalar med journalister och delegater under COP15 - FN:s klimatkonferens i Köpenhamn år 2009.

Politisk lobbying

Många oerhört viktiga beslut fattas på möten, formella eller informella, mellan politiker eller tjänstemän världen över. Greenpeace deltar ofta i viktiga möten på global nivå för att påverka besluten, som t.ex. FN:s klimatmöten. Men även i det dagliga arbetet träffar vi politiker och tjänstemän för att upplysa dem om viktiga miljöfrågor och föreslå förändringar och lösningar på miljöproblem.


Greenpeace forskningslaboratorium vid Exeter University

Forskning

Greenpeace har ett eget forskningslaboratorium vid Exeter University. Genom vetenskapliga undersökningar och utredningar ger vi våra kampanjer mer kött på benen. Vi tar även fram vetenskapliga lösningar på problem – som att hitta alternativ till skadliga produkter.

Läs mer på vår brittiska sajt eller på forskningsavdelningens egen sajt:

http://www.greenpeace.to


Stockholm, 2010 - Greenpeace-aktivister från sex länder blockerar Vattenfalls huvudkontor i protest mot företagets europeiska kolkraftverk.

Aktioner och demonstrationer

Ett av våra främsta verktyg är direktaktionen - att fredligt konfrontera dem som skadar miljön för att åstadkomma en varaktig positiv förändring. Vi tror på att gå från ord till handling för att lyfta fram miljöfrågor i ljuset och för att skapa en medvetenhet hos allmänheten som kan sätta press på dem som bär ansvaret. Genom att protestera offentligt kan fler få upp ögonen för något som annars skulle fortgå i det tysta.

Läs mer under civil olydnad


........................

Inspirera andra att agera

Genom bland annat våra aktioner försöker vi inspirera andra att agera för att åstadkomma positiva förändringar. Vi vill skapa en allt större och bredare rörelse av människor vilkas omsorg om miljön får dem att själva kämpa för en grön och fredlig värld.

 

Ämnen