Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Civil olydnad

Sida - 11 juni, 2018
I Sverige har civil olydnad använts sedan lång tid tillbaka för att skapa förändring och stärka demokratin. Strejkrätten skapades till exempel genom att den tidiga arbetarrörelsen i strid med då gällande svensk lag gick ut i strejk, och på så sätt förändrades lagen.

Storstrejk
Arbetarrörelsen samlas i Lill-Jansskogen under storstrejken i Stockholm 1909. Bild: Wikimedia commons 

Inom Greenpeace har vi sedan starten 1971 ibland använt oss av civil olydnad för att skapa förändring. Vi håller oss till den civila olydnadens fyra principer såsom de tillämpades av Mahatma Gandhi och Martin Luther-King:

Inget våld
Alla som deltar i direkta aktioner är tränade i principerna för ickevåld. Vi använder aldrig våld, ens när vi själva utsätts för det.

Ingen skadegörelse
Vi gör så lite åverkan som det bara är möjligt på allmän och privat egendom.

Öppenhet
Vi kanske klär ut oss till tigrar och isbjörnar men är aldrig maskerade med syftet att dölja vår identitet. Vi kommunicerar syftet och målet med våra aktioner så tydligt vi kan.

Ansvarstagande
Vi tar står upp för våra aktioner inför myndigheter och dyker upp och förklarar vårt agerande för om det så krävs.

Civil olydnad och icke-våldsaktioner kan skapa politisk förändring. Det är något som alla demokratiska samhällen behöver för att fortsätta utvecklas. Tack vare Greenpeace aktioner är det inte längre tillåtet att dumpa radioaktivt avfall i havet.

Vi för en ständig dialog med makthavare i riksdag, regering, myndigheter och företag för att förmå dem att verka för ett samhälle som inte utvecklas på bekostnad av klimat och miljö. Vi vill också inspirera andra människor till att själva agera för miljön.

När det inte räcker använder vi oss av direktaktioner för att rikta strålkastarna mot miljöbrott som annars får fortgå i det tysta. Som global miljöorganisation har vi också fördelen att med hjälp av våra fartyg kunna ta oss till de mest avlägsna platser, där brott mot naturen annars kan fortsätta utan vår kännedom.

Ämnen