Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

PostkodLotteriet gör skillnad

Greenpeace har varit förmånstagare för Svenska PostkodLotteriet sedan 2008 och totalt mottagit 107 miljoner kronor, varav 22 miljoner delades ut 2014. Dessa pengar har bidragit till Greenpeace verksamhet på flera olika platser runt om i världen.

 

Amazonas hotas av avskogning

Amazonas regnskog i Brasilien är berikad med den största biologiska mångfalden i världen och sträcker sig över nära sex miljoner kvadratkilometer och sammanlagt nio länder. En fjärdedel av jordens landbaserade arter; växter och djur lever där. Amazonas är även hem åt 24 miljoner människor, varav över 200 000 är helt beroende av det skogen har att erbjuda. Tillsammans tillhör de 180 olika ursprungsbefolkningar. Trots denna vetskap, så sker avskogningen i Brasilien i en oroväckande takt. Hitintills har en femtedel av regnskogen förstörts och är därmed borta för alltid. Om den nuvarande avskogningen fortsätter kommer Amazonas att vara borta inom de närmaste 50 åren.

Det finns tre projekt som Greenpeace kommer att fokusera på, vilka är; jordbruk, timmer och dammar. Jordbruksprojektet syftar till att stoppa den del av industrin som omvandlar skog till betes- och odlingsmarker, medan projektet med timmer mer behandlar själva skövlingen av skogen och konsekvenserna det får. Det tredje projektet fokuserar på att utmana regeringens vision om att Amazonas är en outnyttjad energikälla och resurs. Greenpeace arbetar för att få till stånd en nolltolerans för avskogning, samt ett effektivare kontrollsystem av industrin.

Greenpeace använder sig framförallt av styrkan det innebär att vara en global miljöorganisation och förmågan att avslöja och konfrontera orättvisor, som hänsynslös skövling. Tillsammans med den senaste tekniken och med hjälp av våra fartyg kan vi dokumentera och kommunicera miljöbrott till en global publik. Detta är en metod som redan har visat sig vara effektiv och bidragit positivt till vårt arbete i Brasilien.

Med hjälp av bland annat PostkodLotteriets bidrag fortsätter Greenpeace att arbeta för att skydda regnskogen i Amazonas. Greenpeace mål är att få till stånd ett totalt stopp på avskogningen i Amazonas till år 2016, och ett globalt skydd till 2020.

 
Greenpeace viktigaste verktyg – våra skepp

Skeppen har varit en viktig del av Greenpeace arbete sedan starten 1971 och fyller en viktig funktion för flera kampanjer då de möjliggör att vi kan ta oss till platser andra inte når. Skeppen bevittnar och agerar mot miljöförstöring.

Greenpeace äger tre skepp: Rainbow Warrior, Esperanza och Arctic Sunrise. Alla tre är ute på olika uppdrag större delen av året, och rör sig över alla delar av världen.
Fartygen behöver omsorg, skötsel och löpande underhållsarbete under året där skeppen repareras, delar byts ut och förbättringar görs. Allt för att hela tiden sträva efter att få våra skepp att vara så miljömässigt och ekonomiskt effektiva som möjligt.

Genom att arbeta aktivt med skötseln av våra skepp ser vi till att hela tiden ha dem förberedda och anpassade efter våra kampanjer, vilket i sin tur gör att vi kan maximera vårt arbete och nå snabbare och effektivare resultat och segrar.


Arktis

Under 21014 kommer en del av bidraget från PostkodLotteriet att gå till arbetet i Arktis. Den globala uppvärmningen slår extra hårt mot polarområdena och leder till att glaciärer och havsisar smälter, och till att vattnet blir allt varmare.

Det arktiska ekosystemet är unikt och väldigt sårbart och det finns fortfarande stora områden som inte kartlagts eller utforskats alls. Eftersom förändringarna går så fort, hinner växter och djur inte anpassa sig till de förändrade levnadsvillkoren eller stå emot de ytterligare hot som kommer i kölvattnet av klimatförändringarna.  

För att ge ekosystemen i Arktis en chans att överleva de påfrestningar som klimatförändringarna för med sig måste området skyddas. Greenpeace arbetar för att skapa en fristad för miljön i området runt Nordpolen, samt att förbjuda all oljeborrning i Arktis, med start i de isfyllda vattnen.


Special Projekt – Tillsammans för ett hållbart Arktis

Greenpeace har även tillsammans med The Pechora Committee, fått 6 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, för att tillsammans verka för urfolken i Arktis under de kommande tre åren. Projektets mål är att stärka urfolkens ställning och göras deras röster hörda i kampen för ett hållbart Arktis. Detta genom att medvetandegöra allmänheten om klimatförändringarnas effekt i Arktis, få med representanter från olika grupper i debatten och förmedla vittnesskildringar från människorna som lever i dessa områden.

Projektet går nu in på sitt sista år och har hittills fått mycket uppmärksamhet och nått flera delmål. Läs gärna mer om det här:

http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/nyheter/Urfolk-i-ryska-Komi-sparkar-ut-oljebolag-fran-sin-mark-/

http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/en-liten-seger-fr-arktis-men/blog/47938/

http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Urfolk-kraver-stopp-for-oljeborrning-infor-Arktiska-radets-mote/


Project Ocean
 är ett internationellt projekt för världens hav där PostkodLotteriet har bidragit med sju miljoner euro till projekt som fokuserar på de utmaningar haven möter och hur man tacklar dem. Målet är även att öka medvetenheten om havens situation. Greenpeace, Världsnaturfonden WWF och Marine Stewardship Council (MSC) får stöd av projektet. Projektet kommer att avslutas under våren 2013.

Project Ocean finansieras med stöd från PostkodLotteriet.


Om PostkodLotteriet:

"PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld  

Svenska PostkodLotteriet är Sveriges största lotteri, med över en miljon kunder. Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och visionen är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela överskottet doneras till ideella ändamål, via de 49 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har lotteriet delat ut 4,9 miljarder kronor till ideella sektorn och över 6 miljarder i vinster till lottköparna. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är lotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål. 2013 omsatte Svenska PostkodLotteriet 3,5 miljarder kronor.

Läs mer om PostkodLotteriet på deras sajt.