Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Åtgärdsplan för kärnkraft ett luftslott

Debattartikel - 25 juni, 2013
Den åtgärdsplan som skulle tas fram för att säkra svenska kärnkraftverk verkar inte existera. Samtidgt understryker resultatet av Greenpeace fortsatta stresstester den allvarliga fara som kärnkraften utsätter oss för, skriver Rolf Lindahl och Annica Jacobson.

Den 21 maj genomförde Greenpeace ytterligare ett fredligt och kompletterande stresstest för att undersöka riskerna med svensk kärnkraft. En aktivist kunde, utan att bli stoppad, flyga över Ringhals kärnkraftverk och placera ballonger på taket. Detta visar att en flygkrasch, avsiktlig eller genom en olycka, är ett hot som myndigheter eller industri inte kan skydda oss emot.

Om ett passagerarflygplan kraschade in i ett svenskt kärnkraftverk skulle det utan tvekan leda till en allvarlig olycka med risk för stor radioaktiv spridning till omgivningen. Faktum är att taket på reaktor ett på Ringhals, där vi placerade ballongerna, är så skört att det till och med riskerar att rasa samman vid ett kraftigt snöfall.

TILLSAMMANS MED DE STRESSTESTER vi gjorde i höstas så understryker detta den allvarliga fara som kärnkraften utsätter oss för. Att Greenpeace återigen kan göra ett stresstest visar att säkerhetsproblemen inte är lösta och att säkerheten aldrig kan garanteras i ett kärnkraftverk.

Vårt nya test görs sex månader efter höstens test av Forsmark och Ringhals kärnkraftverk. Omkring 70 aktivister från fem länder tog sig i ­oktober 2012 in på kärnkraftverken och flera lyckades uppehålla sig i över ett dygn innan de lokaliserades av vakter. Två aktivister hittades aldrig utan överlämnade sig självmant till polisen efter 38 timmar.

Den ansvariga ministern, miljöminister Lena Ek (C), reagerade då kraftfullt och kallade omgående till sig industrin och Strålsäkerhetsmyndigheten för en redogörelse. Lena Eks krävde en åtgärdsplan inom en månad.

Men åtgärdsplanen för stärkt kärkraftssäkerhet är ett luftslott som spelar ned riskerna och inte löser de allvarliga farorna.

Faktum är att den presenterade åtgärdsplanen inte ens existerar i skriftlig form. Det finns inte ens ett nedtecknat protokoll från mötet ­mellan miljö­minister Lena Ek respektive ­kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten.

DET ÄR UPPENBART ATT det resoluta agerandet alltså mest tycks handla om att skingra den värsta krutröken efter en för departement, myndighet och industri mycket pinsam aktion där uppenbara säkerhetsbrister blivit blottlagda.

De åtgärder som dock har nämnts i debatten handlar om till exempel ytterligare eller höjda stängsel, röja undan sly intill stängsel och utökade fordonskontroller.

Greenpeace flygaktion visar att fler stängsel vid kärnkraftverken mer handlar om tafatta försök att hålla ute fredliga aktivister än att försöka lösa de inneboende säkerhetsproblemen som finns med kärnkraften.

Förra veckan hävde Strålsäkerhetsmyndigheten den så kallade ”särskild tillsyn” som Ringhals har stått under sedan 2009 på grund av bristande säkerhetsarbete. Dagen efter inträffade en brand i en högtrycksturbin inne på kärnkraftverket. Ingen rök utan eld – uppenbarligen handlar det om bristande underhåll, det vill säga bristande säkerhetsarbete.

Självklart borde den särskilda tillsynen över Ringhals kvarstå. Men det räcker inte.

En säker politik kan inte bygga på förhoppningar om tur och att en kärnkraftsolycka inte ska inträffa. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra och ta de riskabla reaktorerna ur drift.

Greenpeace analyser visar att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ställa om vårt energisystem och därmed bli kvitt beroende av olja och naturgas samtidigt som kärnkraften avvecklas. Genom att ställa om till ett förnybart energisystem värnar vi miljön och reducerar samtidigt hoten mot oss människor.

 

Annika Jacobson, Chef för Greenpeace i Sverige

Rolf Lindahl, Kampanjledare Greenpeace

Debattartikel i ETC den 23 juni

Ämnen