Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Därför stresstestar vi kärnkraftverken

Debattartikel - 9 oktober, 2012
Idag genomför drygt 70 Greenpeaceaktivister ett fredligt test av säkerheten vid kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. Aktivisterna kräver att miljöminister Lena Ek, som är ytterst ansvarig för säkerheten, stänger våra riskabla reaktorer och ser till att en kriskommission tillsätts.

Greenpeace kunde i förra veckan punktera myten om att svensk kärnkraft är säker. I rapporten Riskabla reaktorer kunde vi visa att säkerhetssituationen för svenska kärnkraftverk är så allvarlig att reaktorerna omedelbart måste tas ur drift. Hög reaktorålder, stora effekthöjningar, dålig säkerhetskultur, bristande haveriberedskap samt oförmåga att motstå extrema väderhändelser tillsammans med flera allvarliga incidenter är några av skälen till detta.

Men trots att flera av våra ansvariga politiker och myndigheter rimligen borde vara medvetna om de säkerhetsproblem som omgärdar kärnkraftverken tycks de handlingsförlamade och lyckas inte leverera den säkerhet som vi som medborgare förväntar oss och kräver. Vi har i Sverige en mycket kraftfull kärnkraftslobby som aktivt motarbetar alla försök att stänga reaktorer. Genom ett effektivt lobbyarbete har man lycktas skapa en falsk trygghet om att svensk kärnkraft är säker, billig och nödvändig.

Men för lite drygt sex år sedan var Sverige mycket nära en härdsmälta. Endast slumpen gjorde att två reservbatterier fortsatte att fungera, medan två slogs ut. Om säkringen hade gått i alla fyra hade en härdsmälta varit ett faktum. Och senast förra veckan pekade EU-kommissionen ut Forsmark som ett av de kärnkraftverk som enbart klarar ett totalt elavbrott i en timma innan härden börjar smälta.

Även Ringhals har stora problem. Tidigare i år uppmärksammades att Ringhals kärnkraftverk har ett stort antal sprickbildningar i reaktorn och i somras upptäcktes sprängmedel inne på kärnkraftsområdet. Det är oklart hur det har kommit dit och varför.

Faktum är att under 2000-talet har närmare 4000 mer eller mindre allvarliga tillbud drabbat svenska kärnkraftverk – omkring en incident per dag i genomsnitt.

Greenpeace har under flera år påpekat bristerna i säkerhet som omgärdar svenska kärnkraftverk. Våren 2010 genomförde aktivister en aktion vid Forsmarks kärnkraftverk och lyckades ta sig in på området. Aktionen initierade en stor diskussion om säkerheten vid de svenska reaktorerna och ledde till en rad åtgärder. Att vi nu kan ta oss in en gång till visar att de varit långt ifrån tillräckliga. Säkerhetssituationen vid de svenska kärnkraftverken är ytterligt allvarlig och utgör ett omedelbart hot mot människor och miljö. När våra ansvariga myndigheter lutar sig tillbaka inför reella faror kan vi inte passivt se på. Vårt bidrag idag är att genom en aktiv handling belysa problemen och medverka till den förändring som är nödvändig.

Lena Ek är som miljöminister ytterst ansvarig för säkerheten vid svenska kärnkraftverk. Vi kan konstatera att det enda som är säkert med de svenska kärnkraft­verken är att de i dagsläget innebär en mycket stor risk. Oavsett vilket förhållningssätt man har till kärnteknologi så ligger det i vårt gemensamma intresse att minska riskerna för att en olycka ska inträffa.

Denna fredliga aktion från Greenpeace-aktivister kompletterar och tydliggör de säkerhetsproblem med svenska reaktorer som vi tidigare har visat. Regeringen måste nu vidta kraftfulla åtgärder i form av att ta reaktorer ur drift och tillsätta en kriskommission för kärnkraften. Alternativet innebär ett riskabelt och oansvarigt chanstagande på att allt ska gå bra trots problemen och riskerna för miljö och människors liv och hälsa. Detta får inte vara ett alternativ.


Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

Ämnen