Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

De fossila resurserna måste stanna i marken

Debattartikel - 2 juli, 2015
Under budskapet ”Keep it in the ground” samlas idag ett tjugotal organisationer och aktörer i Visby i en gemensam uppmaning till svenska politiker, investerare och företag att sätta stopp för investeringar i klimatförstörande verksamheter. Vi behöver en samhällsövergripande systemomställning till en hållbar energiproduktion och en konsumtion som tar hänsyn till ekosystemens gränser.

80 procent av de fossila reserverna måste stanna i marken om vi ska klara att hålla den globala medeltemperatursökningen under två grader. Idag vet vi exakt vilka naturresurser som vore mest kostnadseffektiva för samhället att lämna i marken: Oljan i Arktis, oljesanden i Kanada och 90 procent av brunkolet i Europa är avgörande exempel.

Trots att det är glasklart vad politiker och makthavare måste göra rullar vår oljebaserade ekonomi på i full fart. I dagsläget finns det inget som styr finanssektorn och vår globala ekonomi bort från farliga projekt som vår planet inte kan hantera och som kommer att kosta samhället både pengar och liv.

Den senaste tiden har vi dock sett vissa hoppingivande framsteg. Kina verkar till exempel vara på väg att nå sin utsläppskulmen av koldioxid långt mycket tidigare än vad som förutspåtts. Norge har bestämt sig för att den enorma norska oljefonden inte ska användas för att finansiera kolkraft. G7-ländernas ledare har kommit överens om att världen ska vara fossilfri innan slutet på detta århundrade. Dessutom tar nu den förnybara energiproduktionen de globala energimarknaderna med storm, förra året var 60 procent (135 GW) av all ny global energiproduktion förnybar.

Det är tydliga signaler som gör att stater och näringsliv kan förvänta sig en total omställning av det globala energisystemet. Samtidigt räcker det inte att enbart bygga mer förnybart. Vi behöver ett holistiskt systemperspektiv och på allvar fundera på hur vi ska förhålla oss till planetens resurser, till produktion och konsumtion. Vi behöver förhålla oss till välstånd och fattigdom samt till framtida generationers möjligheter och rättigheter att leva på en planet där vårt ovärderliga ekosystem fortfarande kan förse människan med vatten, ren luft och föda.  

Att sätta stopp för investeringar i klimatförstörande verksamheter och ställa om till ett effektivt, resurssnålt och förnybart energisystem är ett steg på vägen men för att hålla 80 procent av de fossila reserverna i marken krävs en större systemomställning. Vi behöver ett genomtänkt förhållningssätt till de resurser och ekosystem vi alla är beroende av. Svenska beslutsfattare har en skyldighet att agera och stora möjligheter att visa vägen, inte minst inför och under klimattoppmötet i Paris senare i år.

Därför går en lång rad organisationer och aktörer samman under Almedalsveckan, med det gemensamma kravet att svenska politiker, investerare och företag tar ansvar för sina handlingar och vår gemensamma framtid. De fossila resurserna måste stanna i marken: Keep it in the ground! 

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige
Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna
Rebecka Jalvemyr, kanslichef FIAN Sverige
Sara Vikström Olsson, ordförande Fältbiologerna
Catarina Rolfsdotter-Jansson, talesperson Föräldravrålet
Ellie Cijvat, ordförande Jordens vänner
Jonas Bane, talesperson Klimataktion
KlimatSverige
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Johline Lindholm, ordförande PUSH Sverige
Lisa Wanneby, Urbergsgruppen
Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch
Håkan Wirtèn, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Denna debattartikel publicerades i Supermiljöbloggen den 2 juli 2015.