Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kraftbolagen smiter från notan vid en svensk härdsmälta

Debattartikel - 11 mars, 2013
Om en kärnkraftsolycka drabbade Sverige är kraftbolagen Vattenfall, Fortum och E.on bara ansvariga för en bråkdel av notan – resten blir skattebetalarna skyldiga att betala. Samtidigt har en oberoende expert slagit fast att säkerhetsläget är så akut att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart bör tas ur drift. Det är dags att ersätta kärnkraften med förnybar energi, skriver Annika Jacobsson och Rolf Lindahl, Greenpeace.

”Japan har världens säkraste kärnkraftverk” deklarerade den japanske premiärministern i januari 2011, och försäkrade att landets kärnkraftverk var kapabla att stå emot både jordbävningar och tsunamier. Två månader senare inträffade flera härdsmältor i kärnkraftverket Fukushima Daiichi, den allvarligaste kärnkraftkatastrofen sedan Tjernobyl.

De efterföljande vätgasexplosionerna från härdsmältorna i reaktor 1, 2 och 3 förstörde sedan de sista barriärerna som skulle skydda människor och miljö från radioaktiv strålning. Mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen jämställs med 168 Hiroshimabomber. Mer än 160 000 människor har tvingats att fly från sina hem, men de långtgående hälsoeffekterna går inte att förutspå. De områden som evakuerats kommer att förbli obeboeliga för överskådlig framtid.

Den bakomliggande orsaken till katastrofens omfattning var emellertid inte jordbävningen eller flodvågen. Haveriet inträffade som ett resultat av ett systematiskt negligerande av centrala säkerhetsbrister från industri och ansvariga myndigheter. I efterhand har utredningar tillsatta av den japanska regeringen avslöjat en ”systematisk oaktsamhet” och beskrivit olyckan som en ”konstgjord katastrof”.

Trots den omfattande förödelsen dröjde det nästan två månader innan kärnkraftsföretaget Tepco och japanska myndigheter medgav att det faktiskt rörde sig om flera härdsmältor. Kostnaden för olyckan beräknas kunna bli ofattbara 1500 miljarder kronor, men internationella konventioner skyddar kärnkraftsföretagen från ansvar.

Bisarrt nog har inte leverantörerna till Fukushima kärnkraftverk behövt betala en enda krona i skadestånd eller stöd till de drabbade. Skattebetalare och offer får stå för kostnaden, medan industrin gör stora förtjänster på att hantera återuppbyggnaden. Sker en allvarlig olycka i Sverige är Vattenfall, Fortum och E.on på liknande sätt bara ansvariga för en bråkdel av den förväntade katastrofnotan.

Kärnkraftsbranschen är sålunda den enda industri som slipper ta fullt ansvar för de katastrofer av sådan magnitud som de kan orsaka. Omständigheterna kring Fukushima är inget undantag. Händelsen har slagit hål på myten om säker kärnkraft och är ett symptom på en kultur kring kärnkraftssäkerhet som ter sig både självgod och slapphänt.

Sverige är inget undantag – kärnkraftsindustrin har invaggat oss in i falsk trygghet genom samma överslätande av kärnkraftens inneboende och aktuella risker. Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker har i en analys från september 2012 slagit fast att säkerhetsläget är så akut att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart bör tas ur drift.

Sverige har några av världens äldsta reaktorer, och i genomsnitt inträffar en säkerhetsrelaterad incident per dag vid svenska kärnkraftverk. Idag är två av de tre svenska kärnkraftverken satta under ”särskild tillsyn” på grund av säkerhetsläget, men ändå tillåts industrin genomföra ansenliga effekthöjningar som dramatiskt ökar påfrestningarna på de gamla reaktorerna.

Kärnkraftsolyckan i Fukushima är en mänsklig och miljömässig katastrof. Men om vi drar rätt slutsatser kan vi undvika en olycka. Greenpeace har visat energiomställningen är möjlig. Förnybar energi i kombination med energieffektivistering kan inte bara ersätta kärnkraften, den drar med sig en rad oerhört viktiga samhällseffekter.

Sysselsättningseffekterna av omställningen till ett hållbart energisystem visar att Sverige, genom att satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar, kan generera 60 000 nya jobb fram till 2020. Det är både tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ställa om vårt energisystem och därmed bli kvitt beroende av fossila bränslen samtidigt som kärnkraften avvecklas.

Låt tragedin i Fukushima bli den vändpunkt världen både behöver och väntar på. Annika Jacobsson, chef för Greenpeace Sverige
Rolf Lindahl, ansvarig kärnkraftsfrågor Greenpeace

Publicerad i SVT Debat 11 mars 2013

Ämnen