Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nu slutar vi betala in pensionsavgiften

Debattartikel - 25 april, 2018
Greenpeace har i dag meddelat de statliga Första till Fjärde AP-fonderna att vi inte längre kommer att bidra till den del av den statliga pensionen som de förvaltar eftersom de missbrukar våra gemensamma pensioner genom att finansiera klimatförstörande verksamhet, såsom kol-, olje- och gasutvinning. Det innebär att arbetsgivaren Greenpeace slutar betala den tredjedel av arbetsgivaravgiften som motsvarar den statliga pensionsavgiften.

AP-fondernas investeringar går stick i stäv med Parisavtalet och intentionerna med klimatlagen. De begränsar också möjligheterna att nå det övergripande målet för miljö- och klimatpolitiken, definierat av riksdagen som att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Vi befinner oss nu i en avgörande tid för om vi ska hindra en katastrofal uppvärmning av planeten.

De senaste tio åren har varit de varmaste på jorden sedan tillförlitliga mätningar infördes. Detta kommer att få stora och allvarliga konsekvenser och vi inte omgående bryter trenden och upphör med att förbränna fossila bränslen som kol, olja och gas som är det som påskyndar den globala uppvärmningen allra mest.

När världens regeringar träffade Klimatavtalet i Paris 2015 så var de eniga om omedelbara åtgärder för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Sverige har slagit fast att vi ska vara ett ledande land i att förverkliga Parisavtalets målsättningar.

I regeringsförklaringen 2014 konstaterade den då nya regeringen att tiden för misslyckanden och ursäkter sedan länge är förbi och att det nu är dags att ta ansvar.

”Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot”, sa statsminister Stefan Löfven då.

Regeringen konstaterade också i vårpropositionen, som presenterades den 16 april 2018 att ett fossilfritt välfärdsland förutsätter att finansmarknaden utvecklas åt samma håll.

Vi ser alltså att det finns ambitioner. Men finanssektorn, som regeringen bedömer vara avgörande för att vi ska lyckas nå klimatmålen, för oss i stället i motsatt riktning. Det gäller även den del av finanssektorn som förvaltar våra gemensamma besparingar.

Första till Fjärde AP-fonderna hade förra året ett 13 miljarder stort innehav i nära hälften av de hundra bolag vars verksamhet har den mest skadliga inverkan på klimatet, bolag som står för 28 procent av världens samlade industriella utsläpp av växthusgaser.

Det rör sig bland andra om amerikanska Exxon Mobil, världens största privata oljebolag och svenska Lundin Petroleum, misstänkta för folkrättsbrott i Sydsudan som nu vill borra efter olja längre in i känsliga arktiska vatten än någon annan tidigare.

Greenpeace tror på ett starkt pensionssystem som en garant för en trygg framtid. Vi vill betala pensioner och vi kommer att återuppta inbetalningarna när AP-fonderna inför en policy om fossilfria investeringar och en färdplan som säkerställer att våra gemensamma besparingar lever upp till Parisavtalet och inte bidrar till klimatskadlig verksamhet.

Tills de tar detta ansvar sätter vi in pengarna på ett konto där pengarna inte gör någon klimatskada.

Om vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta måste hela samhället arbeta för detta och offentligheten måste gå i första ledet.

Vi kan inte längre finansiera vår undergång med våra gemensamma pensioner.

Frode Pleym, chef Greenpeace Sverige
Pia Wickman, ekonomichef Greenpeace

Läs artikeln i Aftonbladet