Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Replik: ”Palm har flera luckor och fel i sitt resonemang"

Debattartikel - 31 juli, 2015
REPLIK. Många experter på området menar att en utfasning av brunkolet sannolikt är mer fördelaktigt än en försäljning av Vattenfalls koltillgångar, inte bara ur ett miljömässigt utan även ur ett ekonomiskt perspektiv, skriver Annika Jacobson, Greenpeace, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Den 30 juli ifrågasatte doktoranden Alvar Palm det kloka i att avveckla Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland. Palm menar att det vore bättre ur klimatsynpunkt att sälja anläggningarna till någon som driver dem vidare. Pengarna som staten får in skulle kunna satsas på förnybar energi och kollektivtrafik i stället anser han.

Vi är helt eniga med Palm om vikten av att bedriva kostnadseffektiv klimatpolitik. I ljuset av den utmaning världen står inför måste mest klimatnytta för pengarna styra åtgärderna, så även i frågan om Vattenfalls brunkol. Palms debattinlägg har dock flera grundläggande luckor och felaktigheter.

- För det första bygger Palm sitt resonemang på antagandet att en försäljning kommer att generera intäkter som kan användas till olika klimatåtgärder. Men många experter på området menar att en utfasning av brunkolet sannolikt är mer fördelaktigt, inte bara ur ett miljömässigt utan även ur ett ekonomiskt perspektiv, och varnar för att en försäljning kan bli Vattenfalls nästa stora förlustaffär.

- För det andra har Vattenfalls finanschef Ingrid Bonde gjort klart att oavsett om en försäljning betraktas som en bra eller dålig affär kommer den inte att tillföra något nytt kapital som kan satsas i förnybar energi. Det är inte tillgången till kapital som bestämmer hur mycket förnybar energi som byggs. Det avgörs uteslutande av ambitionen i de statliga stödsystemen, som i Sverige exempelvis utgörs av elcertifikat och ett eventuellt stöd till havsbaserad vindkraft som nu diskuteras. Vattenfalls chef för vindkraftsektionen, Gunnar Groebler, har också förtydligat att det inte finns någon koppling mellan en försäljning av kolkraften och en utbyggnad av förnybar energi.

- För det tredje stämmer inte påståendet att en långsiktig stängning av Vattenfalls gruvor skulle leda till ökad kolbrytning någon annanstans i världen. Palm blandar ihop brunkol och stenkol. Brunkol, vilket är det bränsle som finns i de nya gruvor som Vattenfall vill öppna, är inte ekonomiskt att transportera mer än några få mil. Det finns ingen världsmarknad, vilket Palm verkar tro. En stängd – eller som i detta fall en oöppnad – gruva innebär minskad användning. Om inga nya gruvor öppnas måste kolkraftverken stängas när brunkolet i de redan öppnade gruvorna tar slut.

Möjligen kan man resonera så att dessa kraftverk då kan ersättas av andra kolkraftverk, men det är osannolikt. Att bygga nya kolkraftverk i Europa är inte lönsamt och de kraftverk som finns har redan sitt kolbehov täckt. Dessutom försöker regeringar i hela Europa att strypa användningen av kol med politiska verktyg medan stödsystemen för förnybar energi byggs ut. När Vattenfalls kolkraftverk avvecklas kommer elproduktionen därför att ersättas av effektivisering och förnybar energi. Den där fabriken med fossilbilar som Palm jämför med kommer att ersättas av en elbilsfabrik.

Det finns fler tveksamma och felaktiga antaganden i debattartikeln, men det mest nedslående är ändå den uppgivna inställning som Palm företräder: Det är ingen idé att vi gör något, någon annan kommer ändå att fortsätta släppa ut. Tyvärr är han inte ensam om det, det är en attityd som framförs och drivs av de fossila bolagens kortsiktiga vinstintressen och just den inställning som måste ändras för att rädda klimatet. Genom Vattenfall kontrollerar Sveriges regering, och i slutänden svenska folket, ett av Europas största brunkolsfält. Vi kan se till att kolet stannar i marken. Sverige kan visa vägen för hur klimatansvar ser ut på riktigt. I grunden är klimatfrågan nämligen exakt så enkel. Någon måste börja.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Läs repliken på DN Debatt
Läs Alvar Palms ursprungsartikel på DN Debatt här