Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Avverkning i Bialowiezaskogen olaglig

Pressmeddelande - 17 april, 2018
EU-domstolen fastslog idag att den utökade avverkningen i den uråldriga Bialowiezaskogen i Polen gick emot EU-lag. Detta innebär att avverkningen nu måste upphöra. Det är ett välkommet beslut som kommer efter internationella påtryckningar mot det Polska miljödepartementet och miljö- och civila organisationers fredliga protester på plats i Bialowiezaskogen.

- Detta är en mycket välkommen dom.  Avverkning av gammelskog som Bialowieza är aldrig okej. Tyvärr saknar vi liknande skogar i Sverige, på grund av en allt för stor avverkning. Men de få gamla skogar vi har i Sverige hotas ändå, då skogsbolag fortsätter sin expansion in i orörda områden, säger Lina Burnelius skogsansvarig på Greenpeace Sverige.

den 17 april 2018

Visent i Polen

Katarzyna Jagiełło, som arbetar med skogsfrågor på Greenpeace i Polen säger, efter EU-domstolens beslut:

  • Dagens utfall bekräftar att vårt arbete med att skydda Białowieżaskogen inte bara är nödvändigt utan också juridiskt riktigt. Białowieżaskogen är Europas sista naturliga låglandsskog. Idag är en bra dag för för regionen och för lokalborna, men kampen för att skydda skogen slutar inte här. Denna unika naturpärla är fortfarande inte skyddad på ett tillräckligt sätt. Mer än två tredjedelar av den polska delen av skogen kontrolleras av den polska statens skogskontor och det var de som ansvarade för avverkningen. Det enda som kan garantera skyddet för det här unika och ovärderliga ekologiska arvet är om Henryk Kowalczyk, Polens miljöminister, gör Białowieżaskogen till nationalpark. Vi behöver få ett slut på intressekonflikten hos det polska skogskontoret som faktiskt administrerar ett område som är skyddat av EU och UNESCO.

Efter ett beslut 2017, av den tidigare miljöministern, Jan Szyszko, avverkade det polska statliga skogskontoret närmare 200 000 kubikmeter träd inom 19 kvadratkilometer av Białowieżaskogen. Det var den största avverkningen i skogen på 30 år och utan protester från miljöorganisationer och det polska civilsamhället hade skadan blivit mycket större.

Polen ställdes inför EU-domstolen i juli förra året på grund av avverkningarna i området. I november stoppades avverkningarna, mer än tre månader efter det att EU-domstolen beordrat ett avverkningsstopp i väntan på den slutliga domen. Greenpeaceaktivister från Polen och andra europeiska länder, bland annat Sverige deltog vid flera blockader av avverkningen under sommaren och hösten förra året.

En av de som deltog på plats i Białowieżaskogen var Kimmy Jonsson från Mölnbo och han är glad över dagens dom och att han kunnat påverka.

  • Det är en jätteviktig dom! En av de viktigaste i Europas kamp att bevara skogen. Det här är fantastiskt och det ger oss som gör det här ännu mer drivkraft. Det är riktiga hjältar som gjort detta möjligt och jag är glad och stolt över att ha varit delaktig, säger Kimmy


Läs mer:

[1] http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/European-Commission-to-protect-ancient-Biaowiea-Forest/

[2] http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/-The-European-Court-of-Justice-Poland-has-to-stop-logging-in-the-Biaowiea-Forest/

Kontakt:
Lina Burnelius
Skogsanvarig Greenpeace Sverige
0722144360