Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

700 upptäckta säkerhetsbrister vid bygget av Finlands femte reaktor

Pressmeddelande - 3 april, 2007
De säkerhetsproblem som överskuggar kärnreaktorbygget i Olkiluoto har fått skandalösa proportioner. Den nya kärnreaktorn blir också dyrare än väntat för de finländska skattebetalarna.
Det framgick vid en presskonferens som Greenpeace arrangerade i dag ombord på miljöorganisationens fartyg Arctic Sunrise, som låg förankrat utanför Olkiluoto. Greenpeace kräver en grundlig och offentlig utredning av alla säkerhetsbrister och att de komponenter som har prickats för defekter tillverkas på nytt.

- De centrala komponenter som är viktiga för kärnreaktorns säkerhet och funktionsduglighet, har utan undantag prickats för olika problem och defekter, säger energiexpert Lauri Myllyvirta på Greenpeace.

Totalt handlar det om 700 säkerhetsbrister, som upptäcktes redan i somras. En lång rad brister blev aldrig offentliggjorda. Greenpeace publicerade idag bilder från en polsk smedja som åskådliggör hur arbetare använder sig av föråldrade arbetsmetoder då de för hand svetsar fogarna till den nya reaktorinneslutningen. Detta är det värsta exemplet på de försummelser som kännetecknar kärnreaktorbygget. Svetsfogarna är allt för tunt utspridda, reaktorinneslutningens tätplåt har skadats i höststormen och bottnen är ojämn och bucklig.

- De problem som har uppdagats i Olkiluoto har inte kommit som någon överraskning. Den snäva tidtabellen och de ekonomiska målsättningarna har tvingat fram kompromisser som har gjorts kort efter att byggnadstillståndet beviljades. Leverantören franska Areva lär få betala en del av de tilläggskostnader som beställaren Industrins Kraft får punga ut med, men den största notan får de finska skattebetalarna stå för, konstaterar Lauri Myllyvirta.

- Det är hög tid att göra en ny utvärdering av kärnreaktorbyggets inverkan på samhällets helhetsintresse i enlighet med lagen om kärnkraft. De påståenden som låg som grund för riksdagens beslut om den femte reaktorn har visat sig vara felaktiga. Kostnadskalkylerna och projektets tidtabell har varit orealistiska och Finlands beroende av importerad el har inte minskat. Vi har inte heller lyckats avveckla kolkraften eller spara energi, fortsätter Myllyvirta.

Greenpeace kritiserade också Industrins Krafts sätt att sprida lögnaktig information om kärnkraftsindustrins projekt i Finland. Reaktorbygget i Olkiluoto intresserar utländska journalister eftersom Olkiluoto 3 är den enda kärnreaktor som byggs i västvärlden för tillfället.

- Utländska journalister blir tvångsmatade med information som ger ett sken av att finländarna stödjer en utbyggnad av kärnkraften, att förvaringen av kärnavfall är löst och att alla säkerhetsbrister har åtgärdats. Greenpeace har följaktligen fått förfrågningar om Industrins Krafts påståenden av utländska journalister från ett tiotal länder, däribland Indonesien, Litauen, USA och Turkiet, berättar Lauri Myllyvirta.

Ämnen
Taggar