Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ännu ett avsteg från EU:s gemensamma fiskeripolitik

Pressmeddelande - 11 november, 2014
Stockholm, 11 november – Igår avslutade EU:s fiskeriministrar sitt möte om djuphavskvoterna för Nordostatlanten. Resultatet blev generellt sänkta kvoter, men också fortsatta avsteg från det nya regelverket om hållbara fiskbestånd och en levande havsmiljö.

Resultatet från gårdagens möte i Bryssel mellan EU:s fiskeriministrar innebär att djuphavskvoterna för Nordostatlanten 2015-2016 totalt sett skärs ned och att kvoterna för vissa fiskarter nu ligger i linje med de vetenskapliga råden kring hållbara uttag. Dessutom beslutades om ett fortsatt förbud mot fiske av djuphavshaj.

- Några ljuspunkter finns det, men i stora drag innebär förhandlingarna ännu ett misslyckande för den europeiska fiskeripolitiken. EU:s nya gemensamma fiskeripolitik kräver att kvoterna inte får överstiga de vetenskapliga råden i fråga om hållbara uttag. Man frångick detta vid förhandlingarna i oktober om Östersjökvoterna, nu upprepas samma misstag, säger Dima Litvinov, havsmiljöansvarig på Greenpeace.

Ett stort problem för den marina miljön är effekterna av bottentrålning, en fiskemetod som har förödande effekter på känsliga ekosystem. Detta tillåts fortsätta. Dessutom överstiger de beslutade kvoterna för ett antal fiskarter de vetenskapliga rekommendationerna för vad som är hållbart, till exempel för fläckpagell. För vissa andra fiskarter – såsom skoläst och slätfjällig skoläst – är beslut om kvoter tagna utan ett säkert vetenskapligt underlag om hållbara bestånd. I 14 av 16 fall har man beslutat om kvoter som är högre än vad EU-kommissionen föreslår.

Allt detta står i direkt motsats till EU:s nya gemensamma fiskeripolitik, ett regelverk som kräver att kvoterna inte får överstiga ett hållbart uttag, som kräver en utgångspunkt i ekosystemansatsen och försiktighetsprincipen.

På plats i Bryssel fanns den svenska fiskeriministern Sven-Erik Bucht, som bland annat uttalade sig kring de skadliga effekterna av bottentrålning. Nu återstår att se om detta budskap får konkret gehör och gensvar bland berörda politiker och beslutsfattare i de vidare diskussionerna.

- Det är lovande att Sven-Erik Bucht tog upp frågan om bottentrålningen som ett stort hot mot djuphavsmiljön. Låt oss hoppas att han fortsätter denna kamp och får medhjälp från andra europeiska ministrar och europaparlamentsledamöter, säger Dima Litvinov.


För mer information
Dima Litvinov, havsmiljöansvarig Greenpeace, 0706 57 65 86
Ola Höiden
, kommunikationsansvarig Greenpeace, 0708 10 29 40

Ämnen