Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Beslutet om Ojnare visar nödvändigheten av civil olydnad

Pressmeddelande - 18 juni, 2013
Greenpeace välkomnar idag Högsta Domstolens beslut om att riva upp och ogiltigförklara bolaget Nordkalks tillstånd att bedriva kalkstenstäkt i området vid Ojnare myr på Norra Gotland.

-Äntligen en signal om att miljölagstiftningen måste tas på allvar. Nu har miljöminister Lena Ek en chans att skydda området som en nationalpark, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

-  Turerna kring Ojnare visar också att riksdagen måste besluta om att återinföra stopplagen i miljöbalken, så att tillstånd inte fortsättningsvis kan lämnas till en täkt som riskerar hotade djur- eller växtarter. Det är dags att Sverige börjar respektera art- och habitatdirektivets regler för skydd av värdefull natur, säger Annika Jacobson.

Greenpeace stoppar skogsmaskinerna från att skövla Ojnareskogen på Norra Gotland. Ett 15-tal aktivister har sedan tidig imorse hindrat skogsavverkningen i det skyddsvärda skogsområdet fån att fortsätta. Gruvbolaget Nordkalks planer på att transformera området till ett kalkbrott hotar inte bara alla de många rödlistade arterna i området utan riskerar även att förstöra en viktig och närliggande färskvattentäkt.

HD har beslutat att det måste göras en sammanhållen tillståndsprövning av alla de effekter som täktverksamheten kan få på de två Natura 2000-områden som ligger vid täktområdet – något som tidigare inte gjorts. Det har mött på proteststorm från miljörörelsen. Den 1 september 2012 gick Greenpeace med i protesterna genom att göra en aktion för att stoppa skövlingen av skogen vid Ojnare myr.

Den här nya chansen att rädda ett värdefullt naturområde hade aldrig uppstått om inte så många människor engagerat sig och varit beredda att även använda sig av civil olydnad för att stoppa skövlingen i Ojnare. HD:s dom är därför en stor seger för alla aktivister som kämpat för att rädda området och visar på värdet av civil olydnad i en demokrati, avslutar Annika Jacobson.

Bilder från Greenpeace aktion i Ojnare.

Kontakt: 
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige: 070 54 20 890 
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86