Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Delseger att HD tar upp Ojnarefallet

Pressmeddelande - 17 september, 2012
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, välkomnar att Högsta Domstolen beslutat sig för att titta närmare på Ojnarefallet. Greenpeace kräver samtidigt att regeringen och miljöminister Lena Ek ska agera för att Sveriges skyddade områden såväl på land som till havs får det verkliga skydd de saknar idag.

- Det är en delseger att HD tar upp fallet och vi hoppas att det i slutändan kommer att innebära att Ojnareskogen bevaras. Miljöminister Lena Ek borde verka för att brytningsområdet blir till ett Natura 2000-område, men också för att generellt förbättra det undermåliga skydd som våra naturområden har idag, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

- Det finns en uppenbar risk för att den planerade kalktäkten på Gotland kommer att skada de Natura 2000-områden som ligger bredvid området. Det är allvarligt att våra skyddsvärda naturområden både på land och till havs saknar skydd mot exploatering, säger Annika Jacobson.

- Riksdagen måste besluta om att återinföra stopplagen i miljöbalken, som bestämmer att tillstånd inte får lämnas till en täkt som kan riskera hotade djur- eller växtarter. Det är dags att Sverige börjar respektera art- och habitatdirektivets regler för skydd av värdefull natur. Annars finns det en uppenbar risk att historier som den här kommer att upprepa sig, avslutar Annika Jacobson.

Kontakt:

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90 
Twitter: chef_Greenpeace
Anna Havula, kommunikationsansvarig, 08-702 70 89

Ämnen