Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Eurobarometern: 8 av 10 svenskar anser GMO osäkert

Pressmeddelande - 12 november, 2010
Enligt den senaste upplagan av Eurobarometern, EU:s verktyg för att undersöka Européernas åsikter i olika frågor, tar allt fler européer avstånd från genetiskt modifierade livsmedel. I Sverige säger så många som 80% av de tillfrågade att de inte anser GMO vara tillförlitligt för framtida generationer. 74% anser att GMO kan skada miljön. Undersökningen förser EU:s beslutsfattare med ett entydigt svar: genetiskt modifierade livsmedel bör hållas utanför ett Europa på väg in i framtiden.

Motståndet mot GMO har blivit starkare. I den tidigare Eurobarometern, publicerad 2008, sa sig 72 % i Sverige vara emot användningen av GMO.   

- Trots att en betydande majoritet av svenskarna betraktar GMO som riskabelt för hälsa och miljö, har Sveriges regering, med miljöministern och jordbruksministern i spetsen, gång på gång röstat för att GMO ska godkännas. Det står klart att regeringen inte representerar folkviljan här, säger Akiko Frid, ansvarig för GMO-frågor på Greenpeace.

Ett annat intressant, och viktigt, resultat av undersökningen är att européerna är väl medvetna om skillnaden mellan bioteknologi som helhetsbegrepp och GMO. Det starka motståndet gäller alltså inte bioteknik som helhet, utan endast GMO.

I hela Europa är medvetenheten om genmodifierade grödor stor – hela 84%. Vidare anser 70% att GMO är fundamentalt onaturligt, 59% anser att GMO är riskabelt för hälsan, 58% tror inte att GMO är tillförlitligt i framtiden, och 57% anser att GMO gynnar vissa men försätter andra människor i risksituationer.

- Undersökningen visar att allmänhetens motstånd mot genmodifierade livsmedel bygger på kunskap och val - inte okunskap som GMO-industrin velat göra gällande i flera år, säger Akiko Frid.

I Sverige intensifieras nu insamlingen av namnunderskrifter till det upprop om stopp för nya godkännanden av genmodifierade grödor som Greenpeace och Avaaz initierat. Det är det första medborgarinitiativet av sitt slag någonsin, och under 2010 har över en miljon européer skrivit på.

Taggar