Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace går med i aktionen för att rädda Ojnareskogen

Pressmeddelande - 1 september, 2012
Nu går Greenpeace med i aktionen för att rädda Ojnareskogen på Gotland. Tidigt på morgonen idag begav sig aktivister från Greenpeace in i Ojnareskogen för att stötta alla de som länge kämpat för att stoppa Nordkalks skövling av det unika naturområdet. Nordkalk hade planerat att fortsätta skövla skogen under helgen. Aktivister från Greenpeace har låst fast sig vid två skördare samt en transportvagn. Just nu pågår inga avverkningar. Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, är på plats i Ojnareskogen och kräver att länsstyrelsen på Gotland agerar.

Se och ladda ner bilder från aktionen här. 

- Det här är ett tydligt exempel på hur kortsiktiga vinstintressen återigen får gå före miljöhänsyn. Gång på gång händer det att områden med höga naturvärden, som enligt olika regelverk ska skyddas, ändå förblir skyddslösa. Vi ser det hända både i skogen och i de marina reservaten, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

- Vi ska göra vad vi kan för att Nordkalk inte ska kunna hugga ner Ojnareskogen, och för att stötta de outtröttliga hjältar som så länge kämpat för detta, säger Annika Jacobson.

Länsstyrelsen på Gotland skulle kunna fatta beslut om ett tillfälligt avverkningstopp i Ojnareskogen, ifall den inleder en ny utredning om huruvida skogen ska betraktas som ett Natura 2000-område. Med tanke på de omständigheter som framkommit efter den senaste prövningen borde det vara möjligt att inleda en sådan utredning. En riksbekant motsvarande situation inträffade 1998 där ett kraftfullt agerande från länsstyrelsen stoppade avverkningen av en skyddsvärd gammelskog i Svartedalen utanför Stenungsund.

Svenska Naturskyddsföreningen har också visat att regeringen är skyldig att peka ut området i Bunge, där Ojnareskogen ligger, som ett Natura 2000-område.

- Såväl miljöminister Lena Ek som Gotlands landshövdning har stått som handfallna när Nordkalk skövlat Ojnareskogen. Men nu visar det sig att alla - såväl regeringen som länsstyrelsen - i själva verket kan rädda Ojnareskogen, men inte gör det. Nu måste de agera innan Nordkalk hunnit hugga ner hela skogen, säger Annika Jacobson.
 
För mer information, kontakta:
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige (på plats): 070 542 08 90
Twitter: chef_Greenpeace
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86

Ämnen