Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kraschar skogsbolaget SCA:s möte med investerare

Pressmeddelande - 22 maj, 2018
Sundsvall, 22 maj 2018 - Idag dök aktivister från Greenpeace oväntat upp när skogsbolagsjätten SCA hade flugit in potentiella investerare för att visa upp sin verksamhet i skogarna utanför Sundsvall. Istället för presentationer om skogsbolagets framgångsrika avverkningar fick investerarna höra om hur SCA bidrar till att utarma den biologiska mångfalden genom avverkning av oersättlig skog och hur de kränker urfolks rätt genom att plantera en invasiv trädart.

Under tisdagen firas FN:s dag för biologisk mångfald runt om i Sverige och världen. Samtidigt har skogsbolaget SCA bjudit in potentiella investerare till en “Capital Markets Day” för att visa upp sin verksamhet runt avverkning och återplantering i skogarna utanför Sundsvall. På plats i skogen möttes de av aktivister från Greenpeace som istället upplyste investerarna om SCA:s delaktighet i utarmning av den biologiska mångfalden i de svenska skogarna och uppmanade till aktsamhet inför eventuella investeringar i SCA.  

Vi kan inte låta skogsjätten SCA oemotsagda visa upp sin glorifierade bild av en verksamhet som i verkligheten bidrar till att Sveriges sista riktiga skogar går förlorade och livet i skogen utarmas. Att de försöker sälja in denna affärsidé på FN:s dag för biologisk mångfald är som taget ur en sketch, säger Lina Burnelius, skogsansvarig hos Greenpeace Sverige.

Enligt Greenpeace, är det ironiskt att SCA firar “Capital Markets Day”, på dagen för biologisk mångfald. Greenpeace är dock inte förvånade eftersom SCA:s sätt att bedriva skogsbruk innehåller två delar som tydligt visar att de fullständigt struntar i biologisk mångfald:

1. SCA avverkar regelbundet skog som av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen pekats ut som områden med ”särskilt höga ekologiska bevarandevärden”, och som är hemvist för fridlysta och rödlistade arter. SCA:s fortsatta expansion in i de få orörda skogsområden som finns i Sverige utarmar den biologiska mångfalden i våra skogar.

2. När SCA ersätter de tidigare lavrika naturskogarna (som minskat med över 70% de senaste 60 åren) med plantage av den invasiva och snabbväxande nordamerikanska trädarten contortatall, hämmar det annan växtlighet vilket utarmar den biologiska mångfalden ytterligare.

Enligt en nysläppt rapport från Svenska Samernas Riksförbund omöjliggör contortatallen deras tusenåriga traditioner av rennäring, eftersom contortatallarna tränger bort de lavar som renarna livnär sig på och trädens täta grenverk hindrar framkomligheten för renarna.

För oss handlar det om att rädda de betesmarker och kulturlandskap vi förvaltat under tusentals år. Vi har varit tydliga mot skogsbolagen att vi kräver en nolltolerans mot den invasiva arten contorta i Sápmi. Ett krav som SCA fortsätter att ignorera. Detta kan inte ses som något annat än total brist på respekt för våra rättigheter och vår traditionella näring, säger Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och förbundsjurist för Svenska Samerna Riksförbund.

Greenpeace genomför nu en global kampanj för att skydda det norra skogsbältet och har vid upprepade tillfällen uppvaktat, men också kritiserat SCA och dess största kund, den svenska mjukpapperstillverkaren Essity. På plats under tisdagen lämnade aktivisterna över två rapporter till SCA och investerarna om hur skogsbolaget, och dess största kund Essity bidrar till att skövla de sista biologiskt värdefulla nordiska skogarna och sprida den för regionen förödande trädarten contortatall.

Bilder och video finns tillgängliga för media här:

Greenpeace sammanställning av inventeringsresultat av avverkningsanmälda skogar inom värdetrakter - Om hur skogsbolag avverkar i områden med särskilt höga ekologiska bevarandevärden

Greenpeace rapport Wiping Away the Forest - Om hur svenska storföretag bidrar till att utplåna de sista riktiga boreala skogarna.

Länk till Svenska Samernas Riksförbunds rapport En främmande trädart förstör renens betesmarker och samernas renskötsel.

Kontaktuppgifter:

Lina Burnelius, skogsansvarig Greenpeace, 072-214 43 60,

Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig Greenpeace, 070-271 64 37

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Greenpeace, 070-300 95 10

För information om contortans inverkan på rennäringen i Sapmi kontakta:
Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef Svenska Samernas Riksförbund, 072-202 12 00,