Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver bättre skydd av människors hälsa i Japan

Pressmeddelande - 20 mars, 2011
Greenpeace kräver förbättrade och konsekventa planer för evakuering och skydd mot radioaktivitet eftersom situationen i det japanska kärnkraftverket i Fukushima fortfarande är kritisk. Enligt Greenpeace och den japanska medborgargruppen Kärnkraftsinformationscenter (CNIC) är det nödvändigt att förbättra evakueringsplanerna och andra skyddsåtgärder för personer som fortfarande befinner sig inom säkerhetszonen på 30 km, liksom för gravida kvinnor och barn i förorenade områden utanför zonen. (1)

- Det är uppenbart att de japanska myndigheterna inte till fullo skyddar folkhälsan. Trots inledande försäkringar om att det skulle finnas en liten risk för allmänheten har vi nu sett en omfattande evakuering och en ökad mängd radioaktivitet i näringskedjan. De japanska myndigheterna verkar alltid ligga ett steg efter. Detta måste förändras till förmån för skydd av allmänheten. Det är nu dags för full och snabb informationsspridning och adekvata beredskapsplaner så att folk kan skyddas ordentligt, säger Jan Beranek på Greenpeace International.

Greenpeace uppmanar den japanska regeringen att ge besked i följande frågor:

  • Vilka uppgifter har regeringen på hur mycket radioaktiv kontamination som finns i luften och på marken? Den japanska regeringen har informerat om den externa radioaktiva strålningen som uppmätts på olika platser. Men människor utsätts även intern strålning genom inandning och intag av radioaktiva partiklar.
  • Hur är situationen vid reaktor 3 och vid bassängen för använt kärnbränsle vid enhet 4 där en väteexplosion rapporterats? Varför har regeringen inte uttalat sig om denna väteexplosion?
  • Hur mycket radioaktivitet har redan släppts ut i havet? Övervakar regeringen kontamination av fisk och andra vattenlevande organismer?


- Denna pågående kris visar än en gång att det är omöjligt att hålla människor säkra i händelse av en kärnkraftsolycka. Det ständigt närvarande hotet om olyckor och den pågående klimatförändringen visar att vi bör utnyttja den fulla potentialen av säkra förnybara energikällor, säger Jan Beranek.

För ytterligare information:

Greenpeace International Press center: +31 20 7182470

Jan Beranek, Greenpeace International chef för Kärnkraftskampanj: + 31 651 109 558

Martina Krüger, ansvarig för energikampanjen i Sverige: 0705 50 29 13

Källor:

(1) http://cnic.jp/english/topics/safety/earthquake/fuku20mar11.html
http://www.cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=1040

Rapport om förorenad mat:
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/dl/110318-2.pdf
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110319k0000e010077000c.html

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.../2r98520000015av4.pdf

Mer information om strålning och hälsa finns på:
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/nuclear/safety/accidents/Fukushima-nuclear-disaster/Fukushima-radiation-briefing

Ämnen
Taggar