Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeaceskepp i protest mot norsk oljeborrning

Pressmeddelande - 13 maj, 2014
I dag tisdag lämnar skeppet Esperanza hamnen i Stavanger med sikte på den norska delen av Barents hav. Det markerar starten på en fem månader lång skeppstur med målet att skydda Arktis från oljeborrning och industriell exploatering. Skeppsturen sammanfaller med det norska, statsägda oljebolaget Statoils planer på att borra i Barents hav, inte långt från det unika arktiska naturreservatet Björnön.

Greenpeaceskeppet Esperanza

Statoil planerar att borra tre brunnar i det kontroversiella området Hoop i norra delen av Barents hav, inte långt från det arktiska naturreservatet Björnön. Björnön har en av de största fågelkolonierna på norra halvklotet, och hyser fjällräv och isbjörnar på vintern. De flesta av Arktis val- och sälarter finns dessutom runt Björnön. De utsatta däggdjuren och de lokala sjöfågelpopulationerna är helt beroende av de betydande fiskbestånd som finns runt ön för sin överlevnad och är starkt hotade på grund av klimatförändringarna.

 - Det arktiska ekosystemet är skört och extremt känsligt för oljeutsläpp, och Björnön är en plats med fantastisk natur som har stor ekologisk betydelse. Det är mycket oroande att Statoil planerar att borra efter olja så nära intill, säger Therese Jacobson, Arktisansvarig på Greenpeace Sverige.

Norska lagar tillåter inte oljeborrning nära iskanten, där det öppna havet möter havsisen, då det saknas teknik och kompetens för att sanera oljespill i isfyllda vatten. Oljeutsläpp från Statoils planerade borrningar uppskattas kunna nå de unika fågelklipporna på Björnön mindre än en vecka efter ett haveri.

Medan Esperanza seglar norrut, kommer representanter från Greenpeace stanna kvar i Stavanger för att delta i Statoils årsstämma den 14 maj. Som aktieägare i bolaget har Greenpeace lämnat in en motion till mötet där de kräver att Statoil följer norska standarder även utomlands och därför inte kan borra i isfyllda vatten i något av de arktiska länderna.

­- Vi kan inte sitta tyst och titta på när Statoil utsätter denna känsliga del av världen för en oerhörd risk i den blinda jakten på mer olja. Det är dags att säga stopp och sluta med oljeborrning i oexploaterade, isfyllda arktiska vatten, säger Therese Jacobson.

Bakom sig har Esperanza mer än fem miljoner människor, som skrivit under savethearctic.org, och som kräver att Arktis skyddas genom att skapa en arktisk fristad och ett förbud för oljeborrning och industriellt fiske.

En belysande modellering av hur snabbt ett oljeutsläpp från Statoils planerade borrningar i Hoop kan drabba Björnön och ta sig in under istäcket finns här.

Kontaktuppgifter:

Therese Jacobson, Arktisansvarig, 072-2260784
Lisa Ringström, kommunikationsansvarig, 070-2014486