Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace välkomnar klimatpolitiskt ramverk

Pressmeddelande - 10 februari, 2016
Miljömålsberedningen presenterade idag de grundläggande delarna i ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Greenpeace välkomnar förslaget och anser att det kan bli viktigt för det svenska klimatarbetet och ett föredöme för andra länder.

– Det svenska klimatarbetet har saknat långsiktighet och en tydlig struktur, säger Annika Jacobson, chef på Greenpeace i Sverige. Det är bra att det nu finns ett brett stöd för en lagstiftning som kan se till att utsläppsminskningen går snabbare och i takt med forskningens krav, oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Förslaget innehåller ett långsiktigt mål om 85 procents utsläppsminskning till 2045, ett klimatpolitiskt råd och en lagstiftning med tydliga regler för hur regeringar ska räkna och redovisa. I juni kommer beredningen att presentera den andra delen av betänkandet med delmål och sektorsmål till 2045. Hur dessa utformas är kritiskt för att lagstiftningen ska bli trovärdig.

– Ett långsiktigt mål är viktigt, även om det kunde varit mer ambitiöst, men vilken effekt förslaget kommer att få beror på vilka sektorsmål och delmål som beredningen föreslår, säger Annika Jacobson.

– Vi utgår från att Sveriges politiker föreslår skarpa mål, då kan Sveriges klimatlagstiftning bli världsledande och ett föredöme för andra länder.

För mer info:
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90
Emma Hernborg, kommunikationsansvarig Greenpeace i Sverige, 070 362 36 13