Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Havs- och vattenmyndigheten låter yrkesfisket bryta mot miljölagarna

Dokument - 18 april, 2013
Stockholm, 2013 – Är det förbjudet att utan tillstånd fiska med bottentrål i ett område som har koraller och andra känsliga marina arter och livsmiljöer på botten? Ja, säger miljödepartementet. Nej, säger Havs- och vattenmyndigheten.
Därmed lyckas inte Havs- och vattenmyndigheten, HaV, besvara ens den mest grundläggande frågan i sitt förslag till Vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden. Förslaget – tre månader försenat - presenterades vid en presskonferens under det Havsforum som myndigheten arrangerade idag.

- Vägledningen ger yrkesfisket frikort att fortsätta bryta mot miljölagarna. Myndigheten gör allt för att undvika att svara på den uppenbara frågan: Är fiske som hotar av EU listade arter och livsmiljöer förbjudet. Detta trots att miljödepartementet varit oerhört tydligt med att fiske i sådana områden kräver tillstånd och därmed inte får bedrivas utan föregående tillståndsprövning, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert på Greenpeace.

Greenpeace visade i rapporten Fult fiske förra året att det i Sverige bedrivs helt oreglerat fiske och till och med bottentrålning i våra skyddade havsområden, trots att det finns lagkrav på omfattande skydd sedan många år tillbaka. Fisket fortgår precis som om områdena aldrig pekats ut som skyddsvärda. Länsstyrelserna sköter inte tillsynen som de är ålagda enligt lagen.

Enligt regeringen ska svensk rätt säkerställa att Sverige lever upp till EU:s Art och habitatdirektiv i samtliga 275 marina Natura 2000-områden genom att ansvariga länsstyrelser kräver tillstånd med tillhörande miljöprövning, vilken skulle åläggas yrkesfiskarna. Istället föreslår HaV en lång och komplicerad process där hela ansvaret läggs på länsstyrelser och kommuner och varje skyddsområde måste prövas för sig innan någon som helst reglering av fisket kan komma på plats.

- Problemet är att många länsstyrelser och kommuner varken har kompetensen eller kapaciteten att införa fiskeregleringar på det sätt som vägledningen föreslår. I praktiken innebär förslaget att många marina skyddade områden kommer att stå helt utan skydd i decennier framöver, vilket är ett flagrant brott mot EU:s miljölagar, säger Jan Isakson.

För att klargöra hur miljöbalken, där EU:s Art- och habitatdirektiv är infört, ska tillämpas i Sverige överklagade Greenpeace förra året Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut att inte tillståndspröva destruktivt fiske i länets marina Natura 2000-områden. Miljööverdomstolen lämnade dock inte prövningstillstånd, vilket gör att tydliga juridiska prejudikat fortfarande saknas i frågan.

- Det är nu uppenbart att landsbygdsdepartementet blockerar införandet av det skydd som dessa områden ska ha enligt miljölagstiftningen. Ska Centerpartiet ha någon trovärdighet i miljöfrågor kan inte Eskil Erlandsson sälja ut havsmiljön på uppdrag av kortsiktiga fiskeintressen, säger Annika Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige.