Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Hovrätten river upp tingsrättsdom mot Greenpeaceaktivister

Pressmeddelande - 6 maj, 2014
Svea Hovrätt upphävde idag Uppsala tingsrätts dom mot de 13 Greenpeaceaktivister som genomförde en stresstest vid Forsmarks kärnkraftverk oktober 2012. Hovrätten bekräftade därmed en praxis som gällt under många år: fredliga miljöaktioner vid kärnkraftverk skall betraktas som lindriga överträdelser med bötesstraff som maximal åtgärd.

I en dom från 15 maj 2013 dömde Uppsala tingsrätt Greenpeaceaktivisterna för grovt olaga intrång, med villkorliga fängelsedomar som straffpåföljd. Detta trots att samma tingsrätt vid en tidigare rättegång dömten annan grupp aktivister till böter - för samma aktion.

— Det var glädjande men inte överraskande att hovrätten rev upp tingsrättens dom. Att Uppsala tingsrätt dömde aktivister till olika straff för samma gärning var däremot häpnadsväckande och väckte principiella frågor om hur det står till med rättssäkerheten, säger Jan Palmblad, aktivisternas juridiska ombud.

Det var den 9 och 10 oktober 2012 som ett sjuttiotal aktivister från Greenpeace tog sig in på Forsmark och Ringhals kärnkraftverk med avsikt att testa säkerheten vid kärnkraftverken. Utöver ett intrång utan större svårigheter lyckades flera aktivister till och med övernatta oupptäckta i närheten av för kraftverket känsliga delar. I Forsmark stannade två aktivister så länge som 38 timmar innan de självmant överlämnade sig till polis.

—Greenpeace har inom loppet av fyra år vid fyra tillfällen lyckats ta sig in vid samtliga kärnkraftsanläggningar i Sverige. Så sent som i mars lyckades aktivister ta sig upp på taket på Oskarshamns kärnkraftverk på enbart 20 minuter, trots storsatsningar på uppgraderingar av säkerheten. Genom dessa fredliga aktioner har aktivisterna påvisat bristande säkerhet och akuta faror med svensk kärnkraft. Aktionerna måste betraktas som samhällsnyttiga gärningar, säger Annika Jakobsson, chef för Greenpeace Sverige.

Kontakt:
Jan Palmblad, juridiskt ombud, 070-336 44 04
Annika Jacobson, chef Greenpeace Sverige, 070-542 08 90
Jesper Liveröd, kommunikationsansvarig, 070-340-54-14

Ämnen