Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Inga miljökrav vid Vattenfalls brunkolsförsäljning

Pressmeddelande - 2 november, 2015
Vattenfall tänker inte ställa några krav om socialt eller miljömässigt ansvarstagande när man säljer sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Det står klart efter att Greenpeace sent i fredags eftermiddag informerats om att organisationen inte längre betraktas som en part i försäljningen, samt anledningen till detta beslut. Greenpeace kräver nu i ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg (S) att regeringen ingriper i försäljningsprocessen för att säkerställa att miljömässig och social hänsyn tas.

Den 20 oktober lämnade Greenpeace en intresseanmälan om att delta i anbudsförfarandet för Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Greenpeace vill inrätta en stiftelse under tysk lag som syftar till att ta miljömässigt och socialt ansvar för verksamheten och att successivt fasa ut kraftverken till år 2030. Detta förslag har nu avfärdats av Vattenfall, med skälet att Greenpeace inte "själva har intentionen att agera budgivare... eller som ombud eller rådgivare till en budgivare."

– Det angivna skälet är godtyckligt och dessutom direkt felaktigt. Självklart har vi för avsikt att agera som budgivare. Vi är dessutom den enda aktören i processen av de som hittills gett sig till känna som presenterat ett förslag som kan vända de miljömässiga och sociala kostnaderna och istället ge plats för en hållbar utveckling i regionen, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Under processen har Vattenfalls försäljningsagent Citigroup klargjort i ett underlag till Greenpeace att Vattenfall har för avsikt att välja det kommersiellt mest attraktiva budet för att säkerställa vinstmaximering.

– Det visar att man inte har för avsikt att ställa miljömässiga eller sociala krav på en potentiell köpare. När Greenpeace nu knuffas ut ur försäljningsprocessen är det helt avgörande att regeringen uppfyller sitt löfte från regeringsbildningen förra året om att inga nya gruvor öppnas och att kolet lämnas i marken. För att kunna göra det måste regeringen ingripa i försäljningsprocessen redan nu, säger Annika Jacobson.

Greenpeace beslut att ge sig in i processen kom efter att alla andra vägar prövats. Greenpeace har upprepade gånger uppmanat Vattenfall och den svenska regeringen att upprätta en avvecklingsplan för brunkolskraftverken, istället för att sälja verksamheten till en tredje part som inte lämnar några som helst garantier för att kolet stannar i marken.

För mer information kontakta:
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90
Emma Hernborg, kommunikationsansvarig Greenpeace i Sverige, 070 362 36 13


Läs Greenpeace öppna brev till näringsminister Mikael Damberg