Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Inget av reformutrymmet används till miljöåtgärder

Pressmeddelande - 20 september, 2012
Greenpeace har granskat regeringens budgetförslag på miljöområdet. Av reformutrymmet på 23 miljarder kronor används inte en enda krona till klimat- eller miljöåtgärder. Detta trots att regeringen i veckan aviserat många nya miljösatsningar. ”Regeringen trixar för att få det att framstå som att den satsar på klimatåtgärder och miljöskydd”, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Idag lämnade regeringen sin höstbudgetproposition till riksdagen.

- Regeringens alla pressmeddelanden om aviserade miljösatsningar gav mig hopp om att en del av reformutrymmet på 23 miljarder skulle användas till miljöförbättrande åtgärder. Det är med stor besvikelse jag konstaterar att miljön inte får någon del av reformutrymmet över huvud taget, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

- Regeringen aviserar miljardsatsningar på andra områden i förhoppning att skapa nya arbetstillfällen, men missar helt att nödvändiga satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar skulle kunna skapa 60 000 nya gröna jobb i Sverige, säger Annika Jacobson.

- Av den senaste veckans miljöutspel som regeringen har gjort visade det sig att endast biogasstödet var en riktig satsning. Alla andra aviserade satsningar på energiforskning, program för energieffektiva hus, solenergi samt skogsskydd är gamla pengar eller återställare av gamla neddragningar, säger Annika Jacobson.

Nedan presenteras Greenpeace granskning av regeringens aviserade miljösatsningar. 

1. Energiforskningen stannar på samma nivå. Genom att ta tillbaka en planerad sänkning av stödet till energiforskningen påstod regeringen att den gör en nysatsning, vilket visade sig inte stämma.

2. En liten minskning av solstödet.  Enligt förra årets budget skulle det årliga anslaget på 60 miljoner kronor till solceller inte fortsätta under 2013. Nu tar regeringen tillbaka sänkningen, men anslaget blir något lägre, 52,5 miljoner kronor per. Stödet till solvärme utgick redan 2011.

3. Nygammalt program för energieffektiva hus återinförs. Regeringens treåriga program för energieffektiva hus finansieras med befintliga medel (1:3 Insatser för uthållig energianvändning). Det besynnerliga är ett liknande program redan genomförts 2005-2008 och hette då ”Programmet för passivhus och lågenergihus”. I övrigt avsätter regeringen inga medel för Energieffektiviseringsprogrammet (1:11 i Utgiftsområde 21) eller stödet till energirådgivarna (1:2 i Utgiftsområde 21) från och med 2015.

4. Biogasstödet höjs. Regeringens höjning av biogasstödet (1:9 i Utgiftsområde 21) visade sig stämma och är en välkommen satsning.

5. Liten återställare för skogsskydd. Under flera år har anslaget för skogsskydd minskats och nödvändiga resurser har inte tillförts. Regeringens satsning på drygt 67 miljoner 2013 och 57 miljoner per år 2014-2016  kronor per år till ökat skogsskydd ska ses som en liten återställare av tidigare neddragningar.

6. Havsmiljön får mindre medel. Anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö (1:12 i Utgiftsområde 20) minskas med över 200 miljoner till nästa år, och inga medel avsätts för att fördubbla antalet skyddade havsområden vilket Sverige har förbundit sig till att göra senast till 2020.

Läs Greenpeace rapport om 60 000 nya gröna jobb här.

Kontakt:

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90 
Twitter: chef_Greenpeace
Anna Havula, kommunikationsansvarig,  070 201 44 86