Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kommentarer om "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft"

Pressmeddelande - 25 april, 2018
Greenpeace Sveriges kommentarer med anledning av nio industriers "Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft".

– Det är naturligtvis välkommet med fossilfrihet, men industriernas färdplaner saknar tyvärr ett par grundläggande element när det gäller biodrivmedel från skogen. Det är en beskrivning av hur mycket som behövs, och i synnerhet var all den här skogen som ska ersätta de fossila bränslena finns?  Det är tyvärr oseriöst att presentera något som en färdplan utan den beskrivningen, då är det snarare önsketänkande. Särskilt eftersom vi redan idag avverkar allt för mycket skog i Sverige, säger Lina Burnelius skogsansvarig på Greenpeace Sverige.

– Mycket talar för att skogliga biodrivmedel genererar större utsläpp än fossila bränslen. Vi måste få ner utsläppen nu, därför riskerar färdplaner som bygger på biodrivmedel för att nå fossilfrihet att bli en falsk lösning på klimatkrisen. Atmosfären gör ingen skillnad på om koldioxidutsläppen kommer från ett fossil eller skoglig källa.

– Skogsindustrierna säger att de vill tiodubbla produktionen av biodrivmedel ur den svenska skogen. Det är helt orealistiskt med tanke på att Sverige redan idag bryter mot FN:s konvention om biologisk mångfald, inte lever upp till miljömålen och heller inte lyssnar till forskningen om ett 20 procentigt skydd av det svenska skogslandskapet. Idag har endast 5 procent av det svenska skogslandskapet ett långsiktigt skydd.


– Hur avser industrierna leva upp till våra internationella åtaganden, våra demokratiskt beslutade miljömål och lyssna på forskningen och samtidigt öka avverkningen och uttaget när vi redan idag har utarmad biologisk mångfald ett undermåligt skydd av den svenska skogen? Det borde färdplanerna har preciserat.

– Det är helt klart att ökat uttag av biomassa för biobränslen från skog hotar den biologiska mångfalden. Skogsavfall som grenar, toppar och stubbar är viktiga hemvister för livet i skogen, som inte ska bli biodrivmedel.

Kontakt

Lina Burnelius
Skogsansvarig Greenpeace Sverige
0722144360

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig
Greenpeace Sverige
0702833036