Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Miljonregn över bottentrålare som fiskar i havsreservat

Pressmeddelande - 21 maj, 2012
Göteborg 21 maj 2011 – En granskning av landningsdata pekar ut de 10 värsta fiskefartygen som bedriver miljöskadlig bottentrålning i havsreservatet Bratten på västkusten – ett fiske som varken har miljöprövats eller har något tillstånd. Kartläggningen visar även att de tio fartygen får stora statliga bränslesubventioner för fisket inne i det skyddade området. "Nu måste fisket i skyddade områden stoppas", säger Jan Isakson, havsmiljöansvarig på Greenpeace.

Bratten är ett korall- och revområde som ligger utanför Smögen i Västra Götalands län. I maj 2011 skyddades området som ett s.k. marint Natura 2000-område. Där finns 32 rödlistade arter, unika korallarter, sjöstjärnor, svampdjur och massor av fiskarter. Många lever enligt länsstyrelsen endast där i svenska vatten. Trots det förekommer det intensiv bottentrålning – fiske med trål som dras längs havsbotten – i reservatet.

- Vår kartläggning avslöjar att det bokstavligen talat regnat bidrag och skattesubventioner över de tio fiskefartygen som fiskat mest i Bratten de senaste fem åren. Bara bränslesubventionerna för att tråla i det känsliga området uppgår till 15 miljoner kronor under perioden. Det värsta är att subventionerna fortsätter att ges även nu när området ska vara skyddat enligt lag, säger Jan Isakson, havsmiljöansvarig för Greenpeace.

De tio fiskefartygen har totalt fångat 1740 ton fisk och skaldjur i Bratten och gjort hela 3808 tråldrag utmed reservatets havsbotten under de fem år som Greenpeace granskat. Under 2011 genomfördes hela 1491 tråldrag i Bratten. Men trots fredningen fortsätter fisket helt oreglerat. Till detta kommer övrigt svenskt fiske och ett omfattande danskt trålfiske i Brattenområdet.

- Länsstyrelsen i Västra Götaland måste nu ta sitt tillsynsansvar på allvar och tillsammans med Kustbevakningen se till att de här unika havsmiljöerna skyddas från bottentrålningen. Om det inte sker är det ytterst miljöminister Lena Eks ansvar att se till att detta fiske stoppas, säger Jan Isakson.

Läs hela ”Brotten i Bratten – skövlarna av västkustens havsreservat” här.

Bilder från bland Bratten, samt video före och efter bottentrålning.

För mer information, kontakta:
Jan Isakson, havsmiljöansvarig för Greenpeace: 070-608 74 83, Twitter: @JanIsakson
Anna Havula, kommunikationsansvarig, 070-201 44 86

Ämnen