Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nu har Lena Ek chansen att skydda Arktis

Pressmeddelande - 30 januari, 2013
Den 5-6 februari möts de arktiska ländernas miljöministrar i Jukkasjärvi för att diskutera de snabba miljöförändringar som sker i Arktis och den globala jakt på regionens naturresurser som inletts av oljebolag och industriella fiskeföretag. Lena Ek har nu chansen att driva en mycket mer progressiv linje än utrikesminister Carl Bildt hittills gjort som ordförande i det Arktiska rådet. Greenpeace hoppas att stopp för oljeborrning och inrättande av marina skyddsområden hamnar högt på agendan.

- Miljöminister Lena Ek har, i motsats till Carl Bildt och Moderaterna, sagt att hon och Centerpartiet vill skydda Arktis från oljeborrning. Nu har hon chansen att samla ihop sig med de andra miljöministrarna och skicka en tydlig signal till de Arktiska utrikesministrarna om att skyddet av miljön måste vara i centralt fokus i arbetet i Arktiska rådet, säger Therese Jacobson, doktor i miljövetenskap och Arktisexpert på Greenpeace.

- Det är oacceptabelt att Arktiska rådet under det svenska ordförandeskapet, som pågått sedan maj 2011, producerat så lite konkret för att skydda den unika och sårbara arktiska miljön. Sverige är fortfarande ordförande och kan agera för att förhindra den storskaliga industriella exploatering som hotar den arktiska miljön. Men utan press från miljöministrarna kommer detta antagligen tyvärr inte hända, säger Therese Jacobson.

- Många akuta hot mot Arktis miljö står idag helt utan lösning. Hur ska Arktis skyddas från oljekatastrofer, hur ska de arktiska staterna skära ner sina koldioxidutsläpp, på vilket sätt ska Arktis havsmiljö skyddas från destruktivt fiske och när ska Arktiska rådet inrätta de marina skyddsområden som man har utlovat i internationella avtal? säger Therese Jacobson.

Greenpeace förslag på vad miljöminister Lena Ek ska ta upp på miljöministermötet för att Arktis miljö ska skyddas:

1. Inför ett omedelbart förbud mot oljeborrning i Norra ishavet, på grund av klimatförändringarna och risken för oljeolyckor. Det finns inget sätt att städa bort olja från is, och Shells upprepade misslyckanden med deras Arktiska oljeborrningar nyligen visar att oljeindustrin inte är redo för riskabla operationer i den Arktiska miljön. 

2. Säkerställ att alla medlemmar i Arktiska rådet inför effektiva åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom klimatförändringarna utgör det allra största hotet mot Arktis miljö

3. Etablera ett robust system, baserat på försiktighetsprincipen, för det industriella fisket i Norra ishavet i linje med FN: s havsrättskonvention. Omedelbara åtgärder för att stoppa destruktivt eller oreglerat fiske i tidigare ofiskade delar av Arktis krävs.

4. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden i Norra ishavet, i enlighet med konventionen om biologisk mångfald. Konventionen kräver att 10 procent av världens hav ska vara skyddade marina områden senast 2020. 

För mer information, kontakta: 
Therese Jacobson, doktor i miljövetenskap och Arktisexpert,  072 226 07 84
Twitter: Therese_GreenP
Anna Havula, kommunikationsansvarig,  070 201 44 86