Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ny rapport avslöjar säkerhetsbrister på Ringhals

Pressmeddelande - 14 juni, 2012
Stockholm - Idag publicerar Greenpeace en rapport som avslöjar flera säkerhetsbrister vid europeiska kärnkraftverk. En oberoende expertgrupp har analyserat resultaten av de så kallade stresstesterna som sattes igång efter kärnkraftsolyckan i Japan. Ett av de 13 utvalda kärnkraftverken som uppmärksammats i rapporten är just Ringhals i Sverige.

- Trots att stresstesterna varit ofullständiga så påvisar resultaten ändå skrämmande brister i europeiska kärnkraftverk. Några av de som har granskats skulle enligt analysen behöva stängas omedelbart. Ringhals är ett av dem, åtminstone tills de allvarligaste bristerna är åtgärdade, säger Martina Krüger, ansvarig för Greenpeace klimat- och energiarete.

 Femton månader efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima ska EU:s energiministrar, inklusive Anna-Karin Hatt, under fredagen för första gången ta del av och diskutera de stresstester, som utförts för att testa säkerheten på Europas samtliga 143 kärnkraftverk.

Resultaten visar bland annat:

  • Allvarliga brister gällande alternativ kylning för kärnreaktorerna, bland annat ska flera reaktorer samtidigt förlita sig på enskilda dieselgeneratorer i händelse av en olycka. Vissa kärnkraftverk, bland annat Ringhals, visade sig ha dåliga säkerhetsmarginaler för att hantera jordbävningar eller översvämningar. Batterikapaciteten vid reservkraft måste höjas avsevärt. Strålskyddet i poolerna för utbränt kärnbränsle visade sig generellt vara bedrövligt otillräckligt i Europa.

Rapporten som gjordes på uppdrag av Greenpeace visar att:

  • Testerna har ignorerat scenarier med flera haverier samtidigt, så som skedde vid Fukushima. De flesta bortsåg också från flygkrascher och samtliga tester ignorerade beredskapsplaner för evakuering, trots att vissa anläggningar ligger så nära som 10 km från europeiska städer.

Analysen kompletteras med spridningskartor som visar hur radioaktivitet, vid olika väderförhållanden, kan spridas över Europa efter en kärnkraftsolycka i någon av kontinentens reaktorer.

 - Kartorna visar att en olycka i Ringhals utgör en allvarlig risk för bland annat Danmark och Norges huvudstad Oslo. Så svenska regeringen utsätter inte bara sina egna invånare för fara utan även våra två närmaste grannländers, säger Martina Krüger

EU:s energikommissionär Günther Oettinger lovade att stresstesterna skulle vara enhetliga, grundliga, uttömmande, och baserade på lärdomar från Fukushima och andra hot i form av flygkrascher och dataintrång. Kärnkraftverk som inte klarar stresstesterna "bör stängas”, sade han då.  Men Greenpeace befarar att stresstesterna i sin nuvarande form gjorts för att lugna befolkningen snarare än att sålla ut de sämsta kärnkraftverken i Europa för stängning.

 För mer information, kontakta:
Martina Krüger, ansvarig för
Greenpeace klimat- och energiarbete, 070 550 29 13
Twitter: @MartinaKrueger
Daniel Bengtsson,
kommunikationsansvarig, 070 340 54 14