Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kräver svar på SCA:s årsstämma

Pressmeddelande - 23 mars, 2018
Idag hålls årsstämma för SCA. Greenpeace är på plats och höll ett anförande till stämman där SCA:s kränkningar av urfolks rättigheter och skövling av skyddsvärd skog lyftes. Inlägget finner ni nedan:

LinaSCA

Ordförande, stämma-deltagare.

Jag heter Lina Burnelius och jag kommer från Greenpeace. Jag representerar världens största oberoende miljöorganisation.

Idag samlas vi återigen för att staka ut riktningen för verksamhetsåret som kommer.

Jag var också på den senaste årsstämman. Då tog jag upp samma saker jag kommer lyfta igen. Jag vill tala om andra värden än ekonomi. Väldigt viktiga frågor om mänskliga rättigheter och ett hållbart skogsbruk.

Tyvärr har väldigt lite hänt i rätt riktning, sedan vi sågs förra året.

Greenpeace ser fortfarande två stora problem med det skogsbruk SCA bedriver.

Till att börja med handlar det om att skyddsvärd oersättlig skog fortfarande avverkas.

Regering och riksdag har uttalat skyddsmål, med stöd från FN:s konvention om biologisk mångfald: 20 procent av den svenska skogen ska skyddas. Att 20 procent av skogen måste skyddas anser också forskningen. Forskare menar att minst 20 procent av skogen måste skyddas om vi ska bevara livet i skogen.

Idag har omkring fem procent av den svenska skogen ett fullvärdigt skydd. Med andra ord  - allt för lite - och i strid med FN, riksdag, regeringen och forskningen. Problemet är att så länge expansion in i orörda områden fortsätter, kommer vi inte ha värdefull skog kvar att skydda. Formellt skydd kan inte ges till ett sargat skogslandskap eller till trädplantager

Här har Europas största privata skogsägare ett stort ansvar

Till sist, SCA måste börja bedriva skogsbruk med hänsyn till urfolks rättigheter. Samernas mänskliga rättigheter är inte en förhandlingsfråga.

Urfolk i Sverige, samerna, totalt 44 byar ställde sig förra året enhälligt bakom ett krav om att contortatallen inte får planteras på deras mark. Deras krav är inte taget ur luften. Det handlar om deras existens och rätt att existera. Contortan omöjliggör deras renskötsel.

Därför har jag två frågor till er idag:

  1. Kommer ni respektera urfolks krav om att inte plantera contortatallen?
  2. Står ni bakom FN, riksdag och regering och forskningens mål att tjugo procent av den svenska skogen ska skyddas?

Kontakt:
Lina Burnelius
Skogsanvarig Greenpeace Sverige
0722144360

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
0702833036

Taggar