Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Skogsaktivister installerar jätteporträtt för att rädda hotad skog

Pressmeddelande - 5 oktober, 2017
Trehundra människors porträtt pryder idag träd i avverkningshotat område i Ånge i en uppmaning till SCA att dra tillbaka sin avverkningsanmälan av den här värdefulla skogen, som dessutom direkt gränsar till ett naturreservat.

– Den här typen av skog får inte avverkas om vi ska kunna upprätthålla en mångfald av liv i den svenska skogen. Skogen har högt bevarandevärde, ändå väljer SCA att avverka här. Vi visar idag med trehundra porträtt att vi är många som inte accepterar det, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige.Bilder från skogsinstallationen

Greenpeace kräver att avverkningar i värdetrakter stoppas medan planeringen för att skydda större områden pågår. Värdetrakterna i Sverige utgör inte större del än 20 procent av skogslandskapet, vilket medger för ansvarsfull avverkning i resterande 80 procent.

– Det här är ett exempel på hur skogsbolagen tränger in i de sista riktiga skogarna som vi har kvar i Sverige. Vi kräver ett avverkningsstopp i värdetrakter för att säkerställa att värdefull skog likt den här inte går förlorad för alltid.

Området ligger i en värdetrakt som till hälften ägs av SCA. Skogsbolaget har redan avverkat ungefär en fjärdedel av deras markinnehav i området. Resterande hotas av avverkning.

– Den här avverkningen av värdefull skog visar också på ansvaret hos svenska mjukpapperstillverkaren Essity. De måste rensa upp i sin leverantörskedja och sluta handla från företag som avverkar i värdefulla skogar som denna längs hela den boreala regionen.

Värdetrakt är ett landskapsavsnitt utpekat av Naturvårdsverket som ett område med särskilt höga ekologiska bevarandevärden och att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden.

Utställningen av porträtten kommer bli en del i dokumentationen av värdefull skog som måste räddas i det norra skogsbältet och ingår i Greenpeace globala kampanj för att skydda dessa hotade skogar.
 

Kontakt:
Lina Burnelius
Ansvarig för skogsfrågor Greenpeace Sverige

0722144360

Mathias Leveborn
Kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige

0702833036

Ludvig Tillman
Kommunikation Greenpeace Sverige

0702716437

Ämnen