Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Skogsindustrins egen certifiering misslyckas med att skydda skogen, visar ny rapport

Pressmeddelande - 17 oktober, 2011
Stockholm, 2011-10-17 – Idag släpper Greenpeace, tillsammans med en koalition av andra ideella organisationer, en ny rapport som visar att PEFC- och SFI-certifierad skog misslyckas med att skydda skogen. Rapporten On the Ground: The controversies of PEFC and SFI beskriver en serie fall där bl.a. avverkning av värdefulla nyckelbiotoper har certifierats som ”hållbar” och där urbefolkningars rättigheter har ignorerats i såväl Sverige som andra länder.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett globalt certifieringssystem och SFI (Sustainable Forestry Initiative) används i Nordamerika. I Sverige är 8,2 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC. Den nya rapporten presenterar över 20 fallstudier från bl.a. Sverige, Finland, USA och konstaterar att PEFC- och SFI-certifierade produkter:

  • Inte skyddat höga skogsvärden med t.ex. nyckelbiotoper och utrotningshotade ekosystem.
  • Inte tagit tillräcklig hänsyn till de behov som lokal- och ursprungsbefolkningar, som är beroende av skogen, har.
  • Misslyckats med att hindra att naturliga ekosystem konverteras till industriella träplantager.

– PEFC skryter med att vara ett världsledande system för certifiering av skogsbruk. Men rapporten visar att certifieringen inte kan försäkra att skogen och produkterna har förvaltats hållbart. Konsumenter riskerar att köpa produkter som inte uppnår de ekologiska och sociala kriterier som de rimligtvis kan förvänta sig när de köper en certifierad produkt, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

Enligt rapporten finns det även problem med kvaliteten och tillförlitligheten i spårbarheten. I vissa fall existerar inga minimistandarder för hur trä hamnar i PEFC- och SFI-certifierade produkter och man känner inte till träets ursprung eller om skogen har avverkats hållbart. Exempelvis kan trä från det ökända företaget Asia Pulp & Paper i Indonesien, som konverterar regnskog till plantager, blandas med PEFC-certifierade pappersprodukter och säljas som ”miljömärkta” produkter.

– Rapporten visar fall där nyckelbiotoper har avverkats av PEFC-certifierade företag i Sverige och sedan sålts som certifierad timmer. PEFC-certifierade företag i Sverige har inte heller respekterat samernas rättigheter, säger Patrik Eriksson.

– PEFC måste höja sina kriterier för skogsförvaltning. De bör häva de certifieringar där ursprungsbefolkningars rättigheter inte har respekterats och där områden med hög biodiversitet inte skyddats, säger Patrik Eriksson.

Ladda ner rapporten ”On the Ground: The controversies of PEFC and SFI”

Kontakt:
Patrik Eriksson, kampanjchef, 070 301 28 92
Anna Havula, pressekreterare, 070 201 44 86

Ämnen