Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Stark motgång för EU:s klimatpolitik

Artikel - 16 april, 2013
Bryssel, 16 april 2013 – Europaparlamentet röstade idag ned ett förhållandevis modest förslag för att åtgärda EU:s skadeskjutna system för handel med utsläppsrätter som syftade till att få bukt med överskottet på koldioxidkrediter.

Samtliga svenska socialdemokrater, gröna och flera liberaler röstade emot förslaget att rösta ned reformen. Anmärkningsvärt är att fyra svenska ledamöter ur den konservativa gruppen – Gunnar Hökmark, Christoffer Fjellner, Anna Maria Corazza Bildt samt Anna Ibrisagic – röstade för att förslaget skulle skrotas.

Martina Krüger, klimat- och energiansvarig på Greenpeace kommenterar:

- Resultatet av dagens omröstning är ett historiskt misslyckande. I sin nuvarande form kommer koldioxidhandeln inte kunna sätta stop för ett enda kolkraftverk från att byggas.

- Genom att rösta FÖR förslaget att reformera utsläppshandeln underlättar de fyra svenska EU-parlamentarikerna ur den konservativa gruppen för att öppna upp för ny klimatdestruktiv kolkraft. Svenska klimatboven får nya incitament för att behålla sina kolkraftverk.”

- Resultatet av dagens omröstning undergräver inte bara en effektiv europeisk mekanism för att bekämpa klimatförändringarna - det sänder även ytterst dåliga signaler internationellt, inte minst till länder som Australien och Kina som etablerar egna kolmarknader.


- Så länge inte EU:s beslutsfattare kan få den europeiska utsläppshandeln att fungera bör medlemsstaterna introducera inhemska klimatåtgärder, exempelvis skatt på användning av kol och planer för utfasning av koleldade kraftverk.

Priset på ett ton koldioxid kollapsade till 2,63 € (ett nytt bottenrekord), och det är inte troligt att Europaparlamentet antar något mer ambitiöst än den mycket begränsade minimikompromissen som redan låg på bordet. Efter denna omröstning är utsläppshandelsystemet (ETS) framtid högst tvivelaktig. Förslaget har skickats tillbaka till miljöutskottet, men alltför stor skada har redan orsakats. Om inte överskottet på utsläppsrätter åtgärdas missar systemet sitt centrala mål, att motarbeta utsläpp och föroreningar och främja investeringar i förnybar energiproduktion.

Kontakt:
Martina Krüger - samordnare för klimat- och energifrågor på Greenpeace Nordic +46-(0)70 550 29 13
Jesper Liveröd, kommunikationsansvarig 070 340 54 14
Joris den Blanken – Greenpeace EU climate policy director: +32 (0)476 961375 (mobile),