Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Stoppa Ringhals och tillsätt en avvecklingskommission!

Pressmeddelande - 9 februari, 2012
I gårdagens avsnitt av Uppdrag Granskning framkom nya, graverande uppgifter om den bristande säkerheten på svenska kärnkraftverk. Mot bakgrund av dessa uppgifter, samt tidigare dokumenterade säkerhetsbrister på svenska kärnkraftverk, kräver Greenpeace nu att en avvecklingskommission för de svenska kärnkraftverken tillsätts. Dessutom förnyar Greenpeace sin polisanmälan mot Ringhals AB.

– Avvecklingskommissionen ska ha som uppgift att göra en snabb utredning om hur Sverige kan avveckla de svenska kärnkraftverken, som inte förmår att upprätthålla en godtagbar säkerhetsnivå. Den bristfälliga säkerheten utgör ett omedelbart hot för de människor som bor i närheten, i Ringhals fall rör det sig om 100 000 personer, säger Martina Krüger, energipolitiskt ansvarig för Greenpeace.

– Eftersom svenska myndigheter uppenbarligen inte klarar av att hantera säkerhetstillsynen kräver vi nu att utländsk expertis tas in för en oberoende revision av alla svenska kärnkraftverk. Under tiden måste de reaktorer på Ringhals som fortfarande är i drift stoppas då säkerhetsläget där är allt för allvarligt för att de ska få köras, säger Martina Krüger.

– Det är mindre än ett år sedan kärnkraftskatastrofen i Japan inträffade. Under året har en rad länder, däribland Tyskland, Schweiz, Italien och Belgien, fattat beslut om en avveckling av kärnkraften. Det är dags att svenska politiker tar ansvar och påbörjar omställningen till ett säkert och hållbart energisystem, säger Martina Krüger.

Den 26 september 2011 polisanmälde Greenpeace Ringhals AB med anledning av att bolaget dröjt för länge med att vidta tillräckliga åtgärder för att kvalitetssäkra säkerheten, vilket enligt Greenpeace kan betraktas som grov oaktsamhet i lagens mening. Enligt de uppgifter polisen gett till Greenpeace lades förundersökningen ned då Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansåg att de hade ensamrätt att polisanmäla kärnkraftsägarna.

– Vi väljer nu att förnya vår polisanmälan mot Ringhals AB. Nya, allvarliga uppgifter har framkommit om de underlåtelser och försummelser som förelegat. Dessa kan vara straffbara enligt bestämmelserna i lagen om kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftsverksamheten på Ringhals har så allvarliga brister att reglerna i brottsbalken om allmänfarliga brott bör tas med i bedömningen, avslutar Martina Krüger.

Kontakt:
Martina Krüger, klimat- och energipolitiskt ansvarig: 070 550 29 13
Twitter: @MartinaKrueger

 

Ämnen