Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten underkänner kärnreaktor i Oskarshamn

Pressmeddelande - 19 december, 2014
Stockholm, 2014 – Oskarshamns kärnreaktor 02 är inte lämpad att köras vidare. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten idag i en ny granskning av helhetsbedömningen av den 40 år gamla kärnreaktorn. Myndigheten anser att bristerna är allvarliga och SSM:s slutsats är att ”Oskarshamn 2 i dagsläget inte har förutsättningar för drift till 2020”.

I rapporten återkommer SSM på punkt efter punkt till allvarliga brister och skriver att OKG:s underlag är så undermåligt att bolaget inte har uppfyllt lagens krav på att genomföra en helhetsbedömning. Enligt granskningen uppfyller kärnreaktorn endast 62 procent av de 407 krav som ställs. Övriga krav anses vara bristfälligt uppfyllda eller inte alls uppfyllda.

– Man ska komma ihåg att det inte är en tvättmaskin eller en köksfläkt vi talar om, det är en kärnreaktor, en av de farligaste konstruktioner människan har skapat. Ingen skulle vilja sätta sig i ett flygplan där 40 procent av säkerhetskraven inte har uppfyllts, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Kärnreaktorn O2 fyller i dagarna 40 år – den fysiska ålder som reaktorn är konstruerad för. Greenpeace har gång på gång påpekat säkerhetsbristerna förknippade med Sveriges åldrande kärnreaktorer. De säkerhetsbrister som har uppdagats hos O2, både vad gäller nuläget och möjligheten att gå in i långtidsdrift, visar med full tydlighet vilka allvarliga problem OKG har. Att ta krafttag med en reaktor som är i stort behov av förbättringar och en organisation med bristande säkerhetskultur är en stor uppgift. Samtidigt går företaget med kraftig förlust och två av de tre reaktorerna är nedstängda. En planerad effekthöjning har skjutits på framtiden, den särskilda tillsynen har förlängts och nyligen beslutade SSM dessutom att alla reaktorer i Sverige ska utrustas med oberoende härdkylning, vilket kräver mycket stora ombyggnader av reaktorn.

–  Det här kan mycket väl vara dödsstöten för O2. SSM har tidigare gett tillstånd för O2 att genomföra världens största effekthöjning och nu måste man dra tillbaka det tillståndet. Jag tror inte att någon av oss vill att Sverige ska vara testland för att köra gamla kärnkraftsreaktorer över deras fysiska förmåga, säger Annika Jacobson.

För mer information kontakta:
Annika Jacobson, chef Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90
Daniel Bengtsson, kommunikationsansvarig, 070 300 95 10