Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svenska aktivister i aktion mot tyskt kolkraftverk

Pressmeddelande - 3 november, 2015
Idag blockerar aktivister från Greenpeace kolkraftverket Deuben i östra Tyskland. Bland aktivisterna finns två svenska klättrare som tagit sig upp i kraftverkets skorsten för att protestera mot det lagförslag som den tyska regeringen väntas anta i morgon och som innebär att Tyskland fortsätter driva ett stort antal kolkraftverk - inklusive de som ägs av svenska folket genom statliga företaget Vattenfall och som nu planeras att säljas.

Enligt förslaget ska 8 av Tysklands 58 brunkolskraftverk ställas om till reservkraft och sedan läggas ner runt 2021-2022. De berörda kraftverken motsvarar 13 procent av brunkolkraftverkens elproduktion.

– Det förslag som den tyska regeringen ska ta ställning till i morgon är otillräckligt. Tre gånger så många kraftverk måste stängas ner till 2020 om klimatförändringarna ska kunna hejdas i tid. Förslaget är ett misslyckande och det lägger ett stort ansvar på den svenska regeringen att säkerställa att den pågående försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol inte riskerar att nya gruvor öppnas som möjliggör drift av kolkraftverken i decennier framöver, säger Rosanna Endre, en av de svenska aktivisterna på plats i Tyskland.

Vattenfalls tyska kolkraft står för en betydande del av Tysklands koldioxidutsläpp. Verksamheten har debatterats hårt de senaste åren och ledde för ett drygt år sedan till att den nytillträdda svenska regeringen beslutade att Vattenfall inte får öppna nya gruvor, vilket innebär att kraftverken kommer att fasas ut kring år 2030 om de kvarstår i statens ägo. Sedan dess har svenska regeringen öppnat upp för Vattenfall att sälja den tyska brunkolsverksamheten.

– Eftersom varken Vattenfall eller regeringen, som ägare, har ställt några miljökrav på potentiella köpare, är risken stor att nya ägare kommer att fortsätta driva kolkraftverken och expandera brunkolsgruvdriften, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Ägare till kraftverket där protesten sker är tjeckiska EPH, ett av två företag som uttryckt intresse av att köpa Vattenfalls tyska kolkraftverk. EPH har förklarat att företaget endast är intresserad av att köpa Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet om de har möjlighet att driva kraftverken vidare efter 2030.

Greenpeace har i ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg (S) nyligen krävt att regeringen ingriper i försäljningsprocessen för att säkerställa att krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande ställs på potentiella köpare.

För mer information kontakta:
Rosanna Endre, aktivist på plats i Tyskand, +49 151 232 345 01
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, 070 542 08 90
Emma Hernborg, kommunikationsansvarig Greenpeace i Sverige, 070 362 36 13