Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Urfolk i protest mot skövling av gammelskog i finska Sápmi

Pressmeddelande - 5 september, 2018
Idag startar sámiska ungdomsorganisationen Suoma Sámi Nuorat, artistkollektivet Suohpanterror och Greenpeace en protest emot destruktiv avverkning av de sista kvarvarande hänglav-skogarna i finska Sápmi. Ökad efterfrågan på pappersmassa för tillverkning av bland annat engångsartiklar hotar just nu de gammelskogar som är grundläggande för traditionell samisk renskötsel.

 Protest i finska Sápmi

- Sápmi spänner över nationella gränser, och det gör också vår gemensamma kamp emot destruktivt och ohållbart skogsbruk samt all markanvändning i Sápmi utan samernas samtycke, säger Lina Burnelius, skogsansvarig Greenpeace Norden.

Lina Burnelius är i Sápmi för att stå upp för hållbart och rättvist brukande av skogen. Tillsammans med samerna skapar Greenpeace en mänsklig röd linje för att dra en tydlig gräns, hit men inte längre. Budskapen i protesten lyder “Our Land Our Future”,  “No Access Without Consent” och “Save The Great Northern Forest”.

- Vi står här för att försvara vår rätt och vår framtid genom att dra en röd linje. Vi är väktare av vårt land och vi kommer att ta hand om det på ett hållbart sätt, som vi har gjort i tusentals år. Det här är ett meddelande till den finska regeringen; du korsar inte den röda linjen utan vårt samtycke, säger Jenni Laiti, samerättsaktivist från Inari, Finland.

- Idag står vi här tillsammans med samerna som försvarar sin skogsmark och i slutänden allas vår framtid. I likhet med situationen i Sverige, där den svenska regeringen misslyckas med skydda tillräckligt med skog, är det tydligt att även den finska regeringen misslyckas med att respektera urfolks rätt samt skydda de skogar som vi alla är beroende av, fortsätter Lina Burnelius.

Skogsbruket i Sverige och Finland är baserat på kalhyggen, vilket har en stark negativ inverkan på klimatet. Samtidig tillhör svensk och finsk boreal skog det skogsbälte som lagrar mest kol i världen, vilket innebär att destruktivt och ohållbart skogsbruk i de norra breddgraderna är särskilt farligt för klimatet.

- Skogen kan, och bör, vara en viktig och bidragande pusselbit till två av vår tids ödesfrågor; klimatet och den biologiska mångfalden, men då måste skogsbruket börja bedrivas rättvist och hållbart. Det motsatta till vad som sker i svenska och finska Sápmi idag. Det krävs en stor omställning gällande var svenska och finska staten tillåter avverkning, hur vi brukar skogen och vad vi väljer att använda den till, avslutar Lina Burnelius.

Bilder finns tillgängliga för media här:

Greenpeace rapport Wiping Away the Forest - Om hur svenska storföretag bidrar till att utplåna de sista riktiga boreala skogarna.

Kontaktuppgifter:

Lina Burnelius, skogsansvarig Greenpeace, 072-214 43 60,

Juha Aromaa, kommunikationsansvarig, Greenpeace Nordic, phone +358 50 369 6202

Greenpeace International Press Desk, , phone: +31 (0) 20 718 2470 (available 24 hours