Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vår skog - 23 organisationer kräver att statliga Sveaskog tar sitt ansvar och förvaltar skogen hållbart

Pressmeddelande - 6 februari, 2019
Vår skog är ett upprop som riktar sig till statliga Sveaskog som förvaltar 14 procent av Sveriges produktiva skogar. Staten bör vara en föregångare inom hållbart skogsbruk menar organisationerna bakom “Vår skog”.

 - Ett långsiktigt skydd av den biologiskt värdefulla skogen är en viktig nyckel för att vi ska få bukt med den globala uppvärmningen. Den skogen har lagrat enorma mängder kol som skulle frigöras om skogen kalavverkades. Samma skogar kan även upprätthålla den artrikedomen som ger oss motståndskraft mot effekterna av den globala uppvärmningen. Staten måste självklart gå i första ledet vad gäller skogsskydd och hållbart skogsbruk, säger Lina Brunelius ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace.

- Det är ju trots allt vår skog och vi tycker att vi ska ha något att säga till om. Det känns rimligt att våra skogar både ska brukas och respekteras för sitt skyddsvärde med hänvisning till vad forskningen säger är vad som krävs för att hantera mänsklighetens ödesfrågor; vi måste bromsa förlusten av biologisk mångfald och alla typer av utsläpp av växthusgaser - då måste mer skog skyddas och mindre andel brukbar skog kalavverkas. säger Lina Brunelius.

I korthet kräver Greenpeace tillsammans med  22 andra organisationer att Regeringen ska

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.  

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Kraven på Sveaskog lämnas över till Ibrahim Baylan, minister ansvarig för Sveaskogs regleringsbrev. De presenterades också mer ingående i en debattartikel i Dagens Nyheter idag den 6 februari 2019 och på initiativets gemensamma webbplats www.vårskog.nu där namnunderskrifter också kan lämnas.

Länk till debattartikel

https://www.dn.se/debatt/andra-sveaskogs-direktiv-mer-skog-maste-fa-skydd/

Länk till webbsida https://varskog.nu

 

Kontakt

Ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor

Lina Burnelius

+46 (0)72 214 43 60

 

Kommunikationsansvarig

Markus Mattisson

+46 (0)70 397 66 72