Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vårbudgeten saknar pengar för att klara miljömålen

Pressmeddelande - 18 april, 2017
18 april 2017. Greenpeace Sverigechef Frode Pleym är besviken över att regeringens vårbudget saknar satsningar på att skydda natur.

Regeringens ambition att miljömålen ska nås verkar vara tomma ord, för de satsar inte tillräckligt med pengar för att det ska vara möjligt. Vi måste fyrdubbla skyddet av skog med höga naturvärden i Sverige för att känsliga arter ska klara sig, men det saknas pengar till det i budgeten, säger Frode Pleym.

Klimatsatsningarna är välkomna, men inte tillräckliga. För att Sverige ska klara Parisavtalet behöver de inhemska utsläppen minska med motsvarande 25 stycken ”klimatklivet”. Sverige måste ta enormt mycket större språng, säger Frode Pleym. [1]

Budgeten får nu en miljöbilaga och det är inte en dag för tidigt. Bilagan lyfter fram det sanna svenska klimatavtrycket, de konsumtionsbaserade utsläppen, och den visar att Sveriges klimatpåverkan inte har minskat sedan 1993. Jag hoppas att dessa krassa siffror kan sporra framtida regeringar att förbättra och synliggöra miljöarbetet. Satsningar på klimat och biologisk mångfald är investeringar som sparar pengar för samhället och de bör därför inte ses som kostnader, säger Frode Pleym.

Fotnot
[1] Regeringen skriver själva att klimatklivet med den föreslagna satsningen endast väntas minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Men för att klara Parisavtalet måste Sverige minska sina årliga utsläpp från 40 ton till 3 ton.

Kontakt
Frode Pleym, Greenpeace Sverigechef, 070 728 04 47
Axel Naver, kommunikationsansvarig, 072 527 26 35
Mathias Leveborn, kommunikationsansvarig, 070 283 30 36