Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Årets ozonhål - Större än någonsin freonanvändningen i u-länderna växer

Pressmeddelande - 7 oktober, 1994
Världsmeteorologiorganisationen WMO meddelar nu att ozonhålet över Antarktis återigen är tunnare än någonsin. Över stora delar av Antarktis är så mycket som 60 procent av ozonet borta. Ozonhålet uppträder i år tidigare än vanligt. Även om användningen av ozonnedbrytande ämnen nu minskar i i-länderna, befaras en kraftig uppgång av freonanvändningen i u-länderna.
I Kina, som har en av världens snabbast växande ekonomier, investererar stora europeiska företag i kylskåpstillverkning med freoner - trots att samma tillverkare i Europa har gått över till den s k Greenfreeze-tekniken, där freonerna bytts ut mot vanliga naturgaser.

- Vi samlar nu in pengar för att kunna hjälpa kinesiska kylskåpstillverkare att få tillgång till den nya miljövänligare tekniken, berättar Mats Abrahamsson, ozonexpert på Greenpeace Sverige. Vi är oroliga för att den minskning av freonanvändningen som vi har tvingat fram i Europa nu ska "ätas upp" av en ökad användning i tredje världen.

Vid Världsbankens 50-årsjubileum, som just nu pågår i Madrid, har Greenpeace väckt uppmärksamhet med en rapport som visar hur de pengar i-länderna har avsatt för att hjälpa u-länderna med freonavvecklingen - och som administreras av Världsbanken - istället har använts för investeringar i freonteknik.

- Den rådgivande grupp, som Världsbanken har tillsatt för att styra dessa pengar, består uteslutande av representanter för kemiindustrin, säger Mats Abrahamsson.

- Våra skattepengar hamnar just nu i freontillverkarnas fickor.