Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Aktivister i fredlig aktion tog sig in till Forsmarks kärnkraftverk

<object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="430" height="370"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=828093" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="370" allowfullsc...

Pressmeddelande - 14 juni, 2010
Drygt 30 Greenpeaceaktivister genomför idag en fredlig protest vid kärnkraftverket Forsmark. Aktivisterna kräver att Sveriges riksdagsledamöter röstar nej till ny kärnkraft vid omröstningen den 17 juni och istället satsar på förnybar, hållbar energi.

Greenpeace-aktivister, utklädda till förnybara energislag som sol, vind och vatten, tar sig över staketen och in på området kring Forsmarks kärnkraftverk.

Klockan 08.30 på måndagsmorgonen intog den förnybara energin kärnkraftverket i Forsmark. Aktivister klädda i sol-, vind-, och vattendräkter tog sig över staketen och in till området utanför reaktorbyggnaderna.

- Att ersätta de befintliga kärnkraftverken med ny kärnkraft är att begå ett historiskt misstag. Förnybar energi är ett helt realistiskt, konkurrenskraftigt alternativ som dessutom innebär att man slipper miljöfarlig uranbrytning och radioaktivt avfall som måste isoleras från människor och natur i över 100 000 år, säger Ludvig Tillman, talesperson i energifrågor på Greenpeace.

- Om vi ska klara av att ställa om till ett hållbart energisystem krävs förnuftiga politiker som tar kloka beslut. Extra obegripligt är det att centerpartistiska riksdagsledamöter som egentligen vill ersätta kärnkraften med förnybart nu kan komma att rösta för ny kärnkraft.  Riksdagsledamöter får inte låta partilojaliteten stå i vägen för en hållbar energiutveckling. De måste rösta nej till ny kärnkraft, säger Ludvig Tillman.I början av 2009 meddelade den svenska regeringen att de fyra allianspartierna enats om att skrota avvecklingslagen och förbudet mot ny kärnkraft. Överenskommelsen, som utmynnade i den proposition riksdagen röstar om den 17 juni, innebär i praktiken att utvecklingen mot ett hållbart energisystem baserat på energieffektiviseringar och förnybar teknik riskerar att blockeras. Sverige ligger idag långt efter länder som Spanien, Tyskland och Danmark i att bygga ut de nya förnybara energislagen.

Flera undersökningar – senast Greenpeace-rapporten Energy [r]evolution som publicerades förra veckan – visar att förnybar energi i kombination med energieffektiviseringar inte bara är bättre ur miljö- och klimatsynpunkt än energislag som kol- och kärnkraft. Det är även att betrakta som en god, samhällsekonomisk investering, med trygg, flexibel energitillförsel, som dessutom skapar mängder av gröna jobb.

– Självklart går det att ställa om till förnybart. Om politikerna hade lite ryggrad skulle Sverige kunna ersätta den miljöfarliga kärnkraften redan kring 2025. Det som saknas är inte teknik utan framsynta politiker som tar hänsyn till framtida generationer och en gång för alla väljer en hållbar, förnybar väg, avslutar Tillman.

This press release is available in English here

Kontakt

, talesperson i energifrågor, på plats. 0702716437
, kampanjchef Greenpeace, på plats. 0703012892
, pressekreterare. 0703405414

Bilder och video finns HÄR

Ämnen
Taggar