Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Aktivister stoppar avverkning i Bråtaskogen

Pressmeddelande - 10 april, 2002
Vid 9-tiden i idag stoppade elva Greenpeace aktivister åter avverkningsmaskinerna i Bråtaskogen. Aktivisterna tog sig fram till avverkningplatsen där ett 20-tal poliser bevakar avverkningen av gammelskogen. Avverkningarna i Bråtaskogen är nu inne på det tredje dygnet och mellan fem och tio hektar har hittills avverkats. Under tisdag eftermiddagen meddelade Naturhistoriska museet i Göteborg att man ansåg Bråtaskogen vara ”omistlig” och beklagade avverkningen . Länsstyrelsen i Västra Götaland menar dock att man saknar ekonomiska resurser att skydda skogen.

- Sverige är dåliga på att skydda gammelskog säger Patrik Eriksson på Greenpeace. Hittills har man bara skyddat en tiondel av vad som krävs för att bevara skogens djur och växter.

I Sverige är endast en procent av skogen skyddad mot avverkning. Enligt Miljövårdsberedningen krävs att Sverige undantar minst tio gånger så mycket för att bevara den biologiska mångfalden (not 1). De statliga anslagen för skapande av naturreservat räcker inte långt. Enligt den fastlagda skogspolitiken ska anslagen öka kontinuerligt under kommande år, men fram till 2010 kommer pengarna endast att räcka till skydd av tre procent, eller mindre än en tredjedel av behovet, därefter saknas nya mål. En sådan planerad ökning av anslagen kommer att presenteras av regeringen på måndag.

- Den ökning av anslagen som snart presenteras av regeringen är en del av en gammal och otillräcklig plan säger Eriksson.

Idag är tredje dagen av FN:s möte om biologisk mångfald i Haag, Nederländerna. EUs prioritet vid mötet är att skapa ett globalt skydd för de få gammelskogar som finns kvar. Inför mötet röstade dock Sverige – tillsammans med Finland – emot att EU skulle prioritera skydd för världens gammelskogar. Vid en presentation på tisdag sade den svenska delegationen vid mötet att man vill "exportera den svenska modellen av skogsbruk till resten av världen" (not 2).

- Resultaten av den svenska modellen syns alltför tydligt i Bråtaskogen säger Gudrun Henne, Greenpeace sakkunnige på plats vid mötet i Haag. Medan regeringen säger att gammelskogar måste sparas hjälper polisen till att avverka den eftersom myndigheterna saknar pengar eller andra redskap för att skydda skogen. Det är inte en politik som bör spridas till resten av världen.

Greenpeace kräver att avverkningarna i Bråtaskogen upphör och att Sverige ger landets återstående gammelskogar ett effektivt skydd. Greenpeace kräver också att Sverige arbetar för att prioritera skydd av gammelskog globalt. Endast 20 procent av jordens ursprungliga skogar återstår och de försvinner i en takt av en fotbollsplan per sekund.

- FN måste nu skapa ett effektivt skydd för världens gammelskogar. Annars avverkas de, precis som i Sverige, avslutar Henne.

Not 1: gäller produktiv skogsmark nedanför fjällen.

Not 2: "We want to export the Swedish model of forestry to the rest of the world"

Ämnen
Taggar