Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Alliansens energipolitik saknar visioner

Pressmeddelande - 14 juni, 2006
Idag publicerade de borgerliga partierna sitt gemensamma förslag till energipolitik. Greenpeace noterar att den stora skillnaden jämfört med regeringens nuvarande energipolitik är att alliansen vill ge de stora energibolagen mer makt att själva bestämma vilka energikällor de vill investera i. I motsats till alliansen menar Greenpeace att det krävs politiska ramverk för att få energibolag att investera i förnybar energi och energieffektiviseringar.

Kärnavfall - ett arv som räcker i många generationer.

Alliansen motsätter sig också regeringens mål att pröva möjligheten att stänga en reaktor under nästa mandatperiod, med hänvisning till att det råder energibrist i Sverige. - Sverige lider inte av energibrist, vi exporterar energi. Att säga att man inte vill stänga en reaktor är helt fel signal, eftersom en stängning skulle skapa utrymme för att utveckla mer förnyelsebar energi, säger Martina Krüger, energitalesperson på Greenpeace.

Greenpeace är oroad över att det stora hotet från klimatförändringarna får allt fler att ropa efter mer kärnkraft. Men kärnkraft är inte en lösning på problemen med klimatförändringarna, på grund av risken för olyckor och läckage, problemet med slutförvaring och kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen.

Ämnen