Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Atlantic Osprey seglar mot Sellafield med svenskt plutonium

Pressmeddelande - 4 oktober, 2007
Studsvik fullföljer exporten av kärnavfall trots protesterna. Fartyget Atlantic Osprey lade vid 15-tiden idag ut från Studsviks anläggning för avfallsbehandling och satte kurs mot upparbetningsanläggningen i Sellafield.
Samtidigt avvisade idag kammarrätten Greenpeace överklagande av länsrättens beslut att inte pröva frågan. Motivet: allmänheten och miljöorganisationer är inte part i målet.

Resultatet: Sverige dumpar oerhört svårhanterligt restavfall i ett land som inte har någon metod att slutförvara det och importerar annat utländskt kärnavfall.

- Så länge som inte avfallet är upparbetat går det att skeppa tillbaka. Striden är inte över, säger Martina Krüger, Greenpeace talesperson i energifrågor.

Genom att vända frågan ryggen underminerar den svenska regeringen också de nordiska ländernas gemensamma arbete för att stoppa Sellafields radioaktiva utsläpp i havsmiljön. Det ”super weapons grade” plutonium som utvinns vid upparbetningen kommer att stanna i England. Istället kommer plutonium från något annat land, dock inte Storbritannien eftersom det strider mot landets regler för hanteringen, att blandas in i det MOX-bränsle (mixed oxide fuel) som sedan ska skeppas tillbaka till Sverige för att användas i kärnkraftverket i Oskarshamn. Exakt vems plutonium som vi kommer att få tillbaka är ännu inte känt.

Greenpeace anser att handeln med kärnbränslet strider mot svensk lag och dessutom bryter regeringen med en viktig politisk princip som legat fast i 20 år – att Sverige inte ska upparbeta kärnavfall. Det politiska lappkastet sker dessutom utan att den svenska regeringen formellt tagit ställning till exporten av avfallet.

- Exporten är oetisk, illegal och illojal. Genom att hasta igenom det här beslutet kör man också över de 128 kustsamhällen som i åratal protesterat mot den här typen av transporter i organisationen KIMO International, säger Martina Krüger.

KIMO International, där bland andra Göteborgs och Helsingborgs kommun är medlemmar, har bland annat dömt ut Atlantic Osprey eftersom de anser att fartyget inte håller högsta säkerhetsstandard, inte har ett heltäckande dubbelt skrov mm.

Fotnoter

KIMOs kritik och en rapport om Atlantic Ospreys brister finns på www.kimointernational.org (under reports).

Ämnen