Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Besvikelse men fortfarande möjligt

Pressmeddelande - 28 november, 2002

- Det är naturligtvis en besvikelse att utskottet inte tog beslutet redan idag. Vi hoppas förstås att man trots en fördröjning, redan före jul beslutar att Sverige ska ansöka om en klassificering av våra vatten i Östersjön, som PSSA. Det sade Stuart Thomson, Greenpeace Norden, efter miljö- och jordbruksutskottets beslut på torsdagen att bordlägga frågan.

Ett snabbt svenskt agerande skulle ha kunnat bana väg för fler länder runt Östersjön, att följa det svenska exemplet. Frågan har aldrig varit om, utan när Östersjön kommer att klassas som ett särskilt känsligt havsområde.

- Vi har från Greenpeace sida krävt att Sverige snarast möjligt ansöker hos IMO, för att få svenska vatten i Östersjön klassade som PSSA, och att de därefter ställer krav på såväl fartygen med besättningar som seglar i svenska vatten, som på var de får segla. Vi har även krävt att alla östersjöländer på sikt måste ansöka om att få sina vatten klassade som PSSA. Först då finns en möjlighet att skapa ett gemensamt och heltäckande regelverk för trafik på Östersjön. Vi har dessutom pekat på att Sverige måste agera inom HELCOM (Östersjöns samarbetsorganisation), för att även övriga länder i östersjöregionen ska ansöka om att få sina vatten klassade som PSSA, säger Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace Norden. Sverige får helt enkelt inte missa chansen att ta ledningen i det nödvändiga arbetet för att skydda det känsliga innanhavet, avslutar han.

Taggar