Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Bildbevis på Stora Ensos köp av skövlad finsk urskog

- företagets virkesförsörjning är inte hållbar

Pressmeddelande - 14 mars, 2007
Stora Enso påstår i ett pressmeddelande på måndagen (1) att bolaget inte köper virke från finska urskogar. Det stämmer inte. Greenpeace har vid flera tillfällen det senaste året i bild dokumenterat hur timmer urskogar fraktas till Stora Ensos pappersbruk i norra Finland(2).
Om man som Stora Enso ägnar en stor del av sin årsredovisning åt hållbarhet är det ett absolut grundkrav att företaget inte tar sitt virke från urskogar som de i norra Finland.

240 forskare (3) vädjar om ett avverkningsstopp i exakt de områden som Stora Enso köper virke ifrån. Dessa områden omfattar 35 000 hektar oskyddade urskogar i kommunerna Kittilä, Savukoski, Salla och Sodankylä. Dessa skogar hyser en rad utrotningshotade arter. De forskare som överlämnade appellen till Finlands jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja den 9 mars 2007 kräver ett avverkningsstopp eller moratorium. Ett avverkningsstopp skulle ge mer tid till mer ingående inventeringar och förhandlingar.

Stora Enso påstår vidare att bolaget inte är den ”huvudsakliga operatören i norra Finland”. Det är en sanning med modifikation. Merparten av Forststyrelsens avverkningar i de sista kvarvarande finska urskogarna är en direkt konsekvens av beställningar från Stora Enso. Det beror på att Stora Enso, tillsammans med företaget Botnia, är de enda stora operatörer som har de logistiska förutsättningarna att köpa och ta hand om timret i de aktuella områdena.

Stora Ensos hävdar också att de inte köper gammelskog därför att de berörda områdena inte har identifierats i något som de kallar för ”nationella intressentprocessen”. Det är ett fullständigt absurt resonemang. Skogarnas ekologiska och sociala värden är obestridliga – skogarna hyser utrotningshotade arter och de är värdefulla för den lokala turismen och renskötseln. Det är därför skogsforskarna nu vädjar att skogarna ska bevaras. Att politiker, skogsindustrin och officiella arbetsgrupper inte har utvärderat skogarna som i tidigare förhandlingsprocesser, innebär inte att skogarna saknar skyddsvärden.

Greenpeace kräver att alla återstående urskogar i norra Finland skyddas, för att säkra den biologiska mångfalden i linje med de internationella avtal som landet undertecknat.. Idag utgör urskogarna mindre än fem procent av Finlands skogar. För att minska trycket på dessa skogar måste staten sänka avkastningskraven på den finska statens skogar. På sikt bör 10 procent av de finska skogarna skyddas från skogsbruk.

Fotnoter

(1) Pressmeddelande: Stora Enso does not destroy old-growth forests
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-8276-17167-en,00.html

(2) Några exempel på dokumentation över hur Stora Ensos köper virke som Forststyrelsen avverkat i gammelskogar med höga skyddsvärden:

Malahvia 2006.
http://www.forestinfo.fi/malahvia/
Pahamaailma 2006.
http://www.pefcwatch.org/pahamaailma/
Jooseppitunturi och Painopää i Skogslappland 2006-2007.
http://www.forestinfo.fi/forestlapland/loggingsite/index.html

(3) Pressmeddelande: Stora Enso köper virke från skövlad finsk gammelskog
http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/stora-enso-helsingfors

Ämnen
Taggar