Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Gör ett klimatlöfte du KAN hålla 2009!

Greenpeace rankar de svenska elbolagen

Pressmeddelande - 13 januari, 2009
En av de största orsakerna till att vårt klimat har feber beror på växthusgaser – främst koldioxid – som släpps ut när energiföretag producerar el med fossila bränslen. Samtidigt kan man köpa el av företag som enbart säljer förnybar el som inte framställs på bekostnad av miljön. Men att reda i elbolagsdjungeln kan vara både tidsödande och förvirrande. Vilka är bra? Vilka är dåliga? Vilka är på bättringsvägen? Vilket företag ska man välja som enskild konsument? För andra gången har Greenpeace jämfört svenska elbolag och skapat en lättöverskådlig bild över hur miljövänlig företagens el är. Att välja ett miljövänligt elbolag tar varken särskilt mycket tid eller anstränging i anspråk. Gör ett klimatlöfte du KAN hålla 2009 - underlag på greenpeace.se/elbolag!

Elbolagen rankade - Vattenfall går bakåt.


 När jämförelsen var klar, rangordnade Greenpeace företagen efter en ganska enkel devis: det är bara förnybara energikällor, som sol, vind eller vatten, som skapar en hållbar elförbrukning.
 

Ganska enkelt alltså: ju mer förnybar energi i mixen, ju högre i rangordningen.
Rankningen visar vilka företag som utefter enkätens kriterier är bra, vilka som är dåliga, vilka som bättrat sig sedan förra rankningen, samt vilka som faktiskt blivit sämre på att använda förnybara energikällor.

Syftet med rankningen är att ge konsumenterna möjlighet att enkelt överblicka vilka elbolag som är miljövänliga. Greenpeace vill ge konsumenterna ett brett jämförelseunderlag för att själva kunna välja. Bakgrunden grundar sig i EU-lagstiftningen om ursprungsmärkning av el, vars tanke är att ge kunderna möjlighet att välja elbolag på andra grunder än bara pris.

Metoden var att Greenpeace i en enkät frågade Sveriges samtliga elföretag – såväl de som säljer el, de som producerar el, och de som gör båda – om mängden förnybar energi i den elmix de säljer.

Glädjande nog visar trenden att konsumenternas krav på ren, grön energi har effekt – flera elföretag har tagit ställning och köper och säljer enbart förnybar el. Numera erbjuder drygt 20 svenska elföretag endast grön el från 100 procent förnybara energikällor.

Anmärkningsvärt är att av de tre största energijättarna har E.ON och Fortum bättrat sig en aning och har skaffat en något högre andel förnybara energikällor i sin elmix.
Endast Vattenfall, statens eget energiföretag med instruktioner att vara ledande i utvecklingen av en hållbar energisektor, har blivit sämre sedan sist. Ironiskt med tanke på företagets hårdsatsning på att marknadsföra sig som ett klimat- och miljövänligt företag.

- För att konsumenterna ska kunna utöva den makt de faktiskt har och sätta press på energiföretagen måste de ha ett brett jämförelseunderlag som inte förskönas av reklamkampanjer, säger Martina Krüger, energi- och klimatansvarig på Greenpeace.

- Människor undrar ofta vad de kan göra för klimatet, och att byta elbolag är en av de enklaste sakerna man kan göra.

Hela rankningen finns på Greenpeace webbsida:
www.greenpeace.se/elbolag

Kontaktuppgifter

Kontakt:
Martina Krüger, talesperson i energifrågor: 0705 50 29 13
Jesper Liveröd, pressekreterare: 0703 40 54 14